به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکترسید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای سازمان قطار شهری استان قمبا اشاره به مهم‎ترین چالش‌های احتمالی پروژه متروی قم، اظهار داشت: مسئله تأمین مالی یکی ازمسائل بسیار مهم در پیشبرد متروی قم است.
شهردار قم افزود: در زمینه واریز پول اگر سازمان قطار شهری بتواند به طور مستقیم اقدام کند، هدررفت سرمایه کمتری خواهیم داشت و توان مالی ما افزایش پیدا می‌کند.
سقائیان نژاد با اشاره به پیگیری اصلاح روند پرداخت‌ها برای پروژه متروی قم، گفت: مسئله تأمینتجهیزات هم یکی از مهم‌ترین موضوعات مترو است.
وی با اشاره به تعهدات سازمان قطار شهری در شورای عالی فنی کشور برای پروژه مترو، اظهار
داشت: برای اینکه تعدیل‌ها متوقف نشده و پروژه دچار مشکل نگردد باید پیگیری‌هایی در شورایفنی کشور انجام دهیم.
شهردار قم با تأکید بر لزوم حمایت از پیمانکار برای حل مشکلات پروژه، اضافه کرد: سیاست ما
حمایت هر چه بیشتر از پیمانکار و حل مشکلات برای افتتاح فاز اول پروژه متروی قم در سال
۱۴۰۰ است.
سقائیان نژاد با اشاره به لزوم تأمین پشتوانه مالی برای پروژه مترو، افزود: مشکل املاک شهرداری بایستی حل شود تا بتوانیم اعتبارات را وارد پروژه مترو کرده و در شهر حرکت ایجاد کنیم.