به گزارش پایگاه خبری ربیع، در ۴ ماهه گرم سال (خرداد تا شهریور) به طور معمول با به مدار بهره برداری وارد شدن وسایل سرمایشی، پیک روزانه مصرف برق از پیک شبانه پیشی می‌گیرد.

اما در ۸ ماهه غیرگرم و سرد سال، با خروج از مدار وسایل سرمایشی، مصرف شبانه برق ناشی از استفاده از وسایل برقی در ساعات اولیه شب و همچنین غالب بودن مصرف برق به عنوان روشنایی، بیش از مصرف روزانه است.

بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق، روز سه شنبه ۵ مهر ماه، پیک تقاضای روزانه مصرف برق به میزان ۴۸ هزار و ۱۱۹ مگاوات و پیک تقاضای شبانه مصرف برق به میزان ۴۹ هزار و ۱۳۰ مگاوات ثبت شد تا بعد از چندماه پیشتازی پیک روزانه از پیک شبانه مصرف برق، پیک شب با پیشی گرفتن از پیک روز، از تغییر الگوی کلی مصرف در کشور با ورود به فصل سرد سال خبر دهد.