به گزارش پایگاه خبری ربیع، جریان حق و باطل از خلقت آدم ابوالبشر تاکنون و تا برپایی قیامت وجود داشته و دارد و هیچ زمانی این کره خاکی از این دو جریان خالی نبوده و نخواهد بود. پیروان هر یک از این دو نیز بسترساز جریان خود بوده اند و بدینگونه راه حق گرایان و باطل گرایان تداوم یافته است. حق گرایان همواره در صراط مستقیم و باطل گرایان درست مقابل آنها یعنی خارج از راه و صراطی که خدا معلوم کرده است گام برداشته اند.

در این میان ارتباط حجتهای الهی در تداوم بخشیدن به مسیر صحیح هدایت و سعادت بشر بسیار عمیق تر و محکم تر بوده است؛ چرا که هر نبیّ و ولیّ الهی با در نظر گرفتن شرایط عصری که در آن به سر می برد راه انبیا و اولی‌ای الهی پیش از خود را تداوم می بخشد. در فرهنگ اسلامی ائمه اطهار (ع) به عنوان جانشینان پیامبر اسلام (ص) همگی نور واحدند و هدف مشترکی را دنبال می کنند. وجود هر یک از آنان همانند یک مشعل روشن یا عَلَم سرافراز، مسیر صحیح و کامل هدایت را به بندگان خدا نشان می دهند و آنان را از گرفتار شدن به ضلالت و گمراهی باز می دارند. با این همه ارتباط و پیوستگی بعضی از آنها با همدیگر از ویژگی و خصوصیتی برخوردار است که از بررسی این گونه از پیوندها می توان با مراحل گوناگون چگونگی تداوم مبارزه حقّ و باطل و سرنوشت نهایی این مبارزات و همینطور با بخشی از ریزه کاریهای دقیق سنتهای الهی و روند تحقق نهایی اهداف حیاتبخش انبیا و اولی‌ای الهی آشنا شد.

بدون تردید پیوستگی و ارتباط امام حسین (ع) با آخرین حجت الهی حضرت بقیه اللّه (ع) بسیار بارز و در خور تعمّق است؛ چرا که با بررسی ابعاد مختلف پیوند این دو حجّت الهی به خوبی چگونگی فراهم شدن بستر حاکمیّت احکام و ارزش‌های الهی در سرتاسر عالم مشخص می شود. که آر این نوشتار برخی از پیوستگی‌های حضرت سیدالشهداء (ع) با موعود بزرگ جهانی حضرت مهدی (ع) را بیان می کنیم. اولین نکته اینکه امام مهدی (ع) از تبار امام حسین (ع) است چنانچه پیامبر اکرم فرمودند:

مهدی این امت از نسل این فرزندم (حسین ع) است. دنیا به پایان نخواهد رسید مگر این که مردی از اولاد حسین (ع) قیام کرده جهان را باعدل و داد پر سازد.

نیزامیر مؤمنان به حضرت اباعبداللّه (ع) فرمودند:

نهمین فرزند تو ای حسین، قائم آل محمّد (ص) است او دین خدا را آشکار ساخته وعدالت را در سرتاسر زمین حاکمیّت خواهد بخشید.

دوم اینکه مهدی (عج) اهداف عاشورا را با قیام خویش محقق می فرمایند. هدف امام حسین (ع) زنده ساختن احکام قرآن و سنّت پیامبر اکرم (ص) و از بین بردن بدعت ها بود در این رابطه فرمودند: من به منظور ایجاد اصلاح در امّت جدم رسول خدا (ص) قیام کرده ام می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به همان سیره و شیوه مرسوم جدّم پیامبراکرم (ص) و پدرم علی بن ابی طالب (ع) عمل می کنم. هدف امام حسین (ع) عبارت از احیای قرآن، احیای سنت نبوی و سیره علوی، از بین بردن کج رویها، حاکم ساختن حق، حاکمیّت بخشیدن به حق پرستان، از بین بردن سلطه استبدادی حکومت ستمگران، تأمین قسط و عدل در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی سایر ابعاد زندگی و جامعه بود وقتی اهداف قیام منجی عالم بشریت و ویژگیهای حکومت جهانی آن حضرت را مورد بررسی قرار می دهیم همین اهداف و انگیزه‌ها حتی با تعابیر مشابه با تعابیر به کار رفته در مورد نهضت حسینی قابل مشاهده است.

حضرت علی بن ابیطالب (ع) در توصیف سیره حکومتی امام مهدی (ع) می فرمایند:

او تعالیم فراموش شده قرآن و سیره نبوی را زنده خواهد ساخت. نتیجه آن که علاوه بر مشترک بودن اهداف نهضت عاشورا با قیام امام مهدی (ع) در زمان حکومت جهانی حضرت ولی عصر (ع) بذرها و نهال های غرس شده در جریان قیام کربلا به بار خواهد نشست و به برکت آن، جهان پر از عدل و داد خواهد شد و تمام اهداف انبیای الهی از آدم تا خاتم تحقق خواهد یافت و بشر طعم واقعی صلح و امنیّت و سعادت را خواهد چشید.

نکته مهم اینجاست که امام مهدی (ع) همیشه به یاد امام حسین (ع) است. از آنجا که امام حسین (ع) با تمام وجود همه توانمندی‌ها و سرمایه‌های خود را ایثار کرد تا اسلام را از خطر اساسی برهاند؛ آخرین حجت الهی نیز تصریح دارند که همواره به یاد ایثارگری و فداکاریهای آن حضرت هستند و شب و روز با یادآوری مصیبتهایی که بر ایشان روا داشته شد خون گریه می کنند.

نکته آخر اینکه روایات حکایت از این دارد: روز ظهور امام مهدی (ع) مقارن با روز عاشورا و نهضت او از مکه آغاز می گردد؛ یعنی همانگونه که امام حسین (ع) پس از خارج شدن از مدینه به مکه آمدند و از کنار بیت اللّه قیام خود را به مردم خبر دادند و به سمت کوفه حرکت کردند، حضرت مهدی (ع) نیز از کنار بیت اللّه جهانیان را به بیعت با خود فرا خواهد خواند و آن گاه حرکت‌های اصلاحی را تداوم خواهد بخشید و در نهایت مقرّ حکومتی خویش را در کوفه قرار خواهد داد. و پیام ایشان همان پیام حسین (ع) است که فریاد می زند:

ای مردم مگر نمی بینید به حقّ عمل نمی شود و از باطل خودداری نمی گردد… امربه معروف و نهی از منکر کنار گذاشته شده است و احکام الهی و سنن پیامبر (ص) آشکار هتک می شود و…

این پیام و هشدار در لحظه ظهور با همان صدا به مردم جهان اعلام خواهد شد که امام حسین (ع) در روز عاشورا با همان لحن و آهنگ مردم را به تبعیت از حقّ و اعراض از بدیها فرا خواندند: إنّ صوت القائم یشبه بصوت الحسین (ع).