به گزارش پایگاه خبری ربیع، سید امیر سامع با اشاره به تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری
برای افزایش زیرساخت‌های ایمنی در شهر قم اظهار داشت: در حوزه ایمنی، بحث مدیریت
آماده‌سازی زیرساخت‌های شهر برای کنترل سیلاب، زلزله و همچنین ایجاد اماکن اضطراری
چندمنظوره، پرداختن به موارد ایمنی در پروژه‌های شهری و بخشی در حوزه آتش‌نشانی و افزایش کیفی تجهیزات و نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به مقاوم‌سازی سه ایستگاه آتش‌نشانی در سال آینده
یادآور شد: از نظر احداث ایستگاه‌ها، امکانات و تجهیزات آتشنشانی شهر قم در وضعیت استاندارد قرار دارد و به دنبال احداث ایستگاه‌های جدید هستیم.
سامع عنوان کرد: در تجهیزات خودرویی به حد مطلوبی دست یافتیم، به‌طوری‌که یک نردبان در
سال ۹۵ به تجهیزات آتش‌نشانی اضافه شد و پس‌ازآن نیز نردبانی دیگر سال ۹۸ و نردبان سوم نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده که بلندترین نردبان شهر محسوب می‌شود.