مدیرمنطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، رضا مختاری اظهار کرد: سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه در خیابان جی غربی در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۹۸درصد پیشرفت داشته است، افزود: آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه با هزینه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تاپایان ماه آینده به بهره برداری می رسد.
مدیرمنطقه ۱۵ شهرداری اصفهان عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی در مدیریت شهری گسترش فضاهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی است.
مختاری بیان کرد: امیدواریم با احداث آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه شاهد ارتقا سرانه فرهنگی و ورزشی و حضور جوانان در عرصه فرهنگی- هنری باشیم.