مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی گذرعلی قلی آقا با اعتبار یک میلیارد ریال تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ،حمید عصارزادگان  اظهار کرد: ساماندهی گذر علی قلی آقا به طول ۲۳۰ متر در دست اجراست.وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: ساماندهی گذر علی قلی آقا با اعتبار یک میلیارد ریال تا اوایل مهرماه سالجاری به بهره برداری می رسد.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: پیاده رو سازی چهارباغ پایین حدفاصل چهارراه تختی تا کوی بحرینیها در دست انجام است.