به گزارش پایگاه خبری ربیع، وی با تاکید بر اینکه توجه به مسائل بهداشتی در کنار مسائل معنوی از اهمیت زیادی برخوردار است، تصریح کرد: دشمنان نمی‌خواهند پیشرفت کشور را ببینند اما همگان دیدند که در عرصه های مختلف چه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

امام جمعه قم با بیان اینکه مراجع عظام تقلید از ابتدای شیوع این بیماری همواره بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید داشتند، تصریح کرد: پیشرفت‌های کشور در مقابله با کرونا نباید نادیده گرفته شود و این پیشرفت ها ثمره غیرت ایرانی است.

وی در بخش پایانی سخنان خود از تلاش ها و خدمات کادر درمان در حفظ سلامت جامعه تقدیرکرد.

دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه علما و مراجع تقلید بیشترین حمایت را از مجموعه بهداشت و درمان یافته است، تصریح کرد: خوشبختانه موضوع کنترل ویروس جهش یافته در حال انجام است که به حمدالله تا حد مطلوبی این ویروس کنترل شده است.

وی همچنین از خدمات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم و دکتر قدیر رئیس این دانشگاه در عرصه مقابله با ویروس کرونا تقدیر کرد.