به گزارش پایگاه خبری ربیع،  آتش نشانان قمی در یک حرکت انسانی به یاد شهدای آتش نشان و به مناسبت گرامیداشت روز آتش‌نشان با حضور در مرکز انتقال خون میدان روح الله خون خود را اهدا کردند.
پویش «نذر خون به نام یک شهید و به یاد یک شهید» با مشارکت سازمان انتقال خون و سازمان آتش نشانی انجام شد.
سربازان آتش‌نشان روز هفتم مهرماه همزمان با روز آتش‌نشان در مرکز انتقال خون قم حاضر
شدند و نیروهای عملیاتی نیز فردا دهم مهرماه برای اهدا خون اقدام می‌کنند.پویش نذر خون با مشارکت آتش‌نشانان قم اجرا شد
آتش‌نشانان قمی به پویش «نذر خون به نام یک شهید و به یاد یک شهید» پیوستند.
به گزارش شهرنیوز، آتش نشانان قمی در یک حرکت انسانی به یاد شهدای آتش نشان و به مناسبت
گرامیداشت روز آتش‌نشان با حضور در مرکز انتقال خون میدان روح الله خون خود را اهدا کردند.
پویش «نذر خون به نام یک شهید و به یاد یک شهید» با مشارکت سازمان انتقال خون و سازمان آتش
نشانی انجام شد.
سربازان آتش‌نشان روز هفتم مهرماه همزمان با روز آتش‌نشان در مرکز انتقال خون قم حاضر
شدند و نیروهای عملیاتی نیز فردا دهم مهرماه برای اهدا خون اقدام می‌کنند.