کیمیای وطن : پوستر جشنواره فیلم فجر و نقش بستن طرحی از خسرو شکیبایی بر روی آن در کانال‌های تلگرامی با انتقادهایی روبرو شده ولی اشتباهات درج شده روی این پوستر موضوع تازه‌ای است که درباره آن بحث می‌شود. بر روی این پوستر به طور اشتباه تاریخ میلادی به جای سال ۲۰۱۶، سال ۲۰۱۵ درج شده و تاریخ شمسی نیز، به طور نادرست ثبت شده است.  این پوستر در نخستین نشست مطبوعاتی محمد حیدری دبیر جشنواره با خبرنگاران رونمایی شد. استفاده از ملحفه و پتوی سفید نیز به جای شال در گردن خسرو شکیبایی از انتقادهای مطرح شده به طراحی این پوستر است. همچنین لباسی که بر تن خسرو شکیبایی است با انتقاد های بسیاری مواجه شده است. مجید برزگر طراحی ، بزرگمهر حسین پور نقاشی و امیر عابدی عکاسی این پوستر را بر عهده داشته‌اند.