به گزارش پایگاه خبری ربیع،در همین زمینه نیروی انتظامی با اراده جدی وارد این عرصه شد به گونهای که سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این موضوع، اظهار کرد: وقتی فرمانده، رهبر و مرجع عالیقدر ما موضوعی را تا این حد تأکید میکنند، اهمیت، ضرورت و اهتمام داشتن به آن برای ما چندین برابر میشود به همین دلیل تا به نتیجه نرسیم باید آن را پیگیری و در راستای مهار و کنترل قاچاق تلاش کنیم.

فرمانده ناجا، یکی از بهترین راهها را برای مهار قاچاق کنترل دقیق تر مبادی ورودی، یعنی سرچشمه عنوان و بیان کرد: باید یک حرکت انقلابی، جهادی و با برنامه در راستای مبارزه با قاچاق کالا داشته باشیم.

با توجه به این مساله، یکی از مبادی ورودی کالا به کشور گمرک است که از این طریق حتی شاهد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم، از این رو با هدف مبارزه با این پدیده شوم، اوایل مرداد امسال، سردار اسکندر مومنی جانشین ناجا در حاشیه سفر به استان هرمزگان به ملاحظات قانونی استقرار پلیس در گمرکات اشاره و بیان کرد: تمام هماهنگیهای قانونی را برای استقرار پلیس با دستگاههای مسئول از جمله گمرک انجام دادهایم و به ما حق بدهید که در فرآیند برخورد جدی با باندهای بزرگ قاچاق باید در مبادی ورودی و صادراتی کشور مستقر شویم تا بتوانیم بر اظهارنامهها و محتویات، نظارت دقیق انجام دهیم.

۱۲ روز پس از انتشار این خبر، جانشین ناجا در همایش رؤسای پلیس آگاهی ناجا از استقرار پلیس به صورت رسمی در مبادی ورودی و گمرک خبر داد و گفت: در حال حاضر مقدمات این کار فراهم شده و امیدواریم هر چه سریع تر این اتفاق رخ دهد.

با گذشت ۱۲۱ روز از این ماجرا یعنی ۱۳ آذر، سردار مومنی اعلام کرد: استقرار در گمرک و ایجاد پلیس گمرک توسط ستادکل نیروهای مسلح تصویب و به نیروی انتظامی ابلاغ شده و بر همین اساس بزودی پلیس گمرک بنادر راهاندازی میشود.

با نگاهی به این روند در مییابیم پیشگیری و بازدارندگی از ورود کالای قاچاق به کشور و مقابله و برخورد با باندهای بزرگ قاچاق از اولویتهای پلیس است که بجد در دستور کار ناجا قرار گرفته است.

سردار مسعود منفرد، جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور درباره آخرین روند استقرار پلیس در گمرکات میگوید: بر اساس تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، قرار است ناجا به منظور پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمانیافته در مبادی رسمی کشور مستقر شود. براساس این تدبیر و نیز دستور فرمانده نیروی انتظامی در حال فراهم کردن مقدمات استقرار هستیم. البته حضور فیزیکی پلیس مبارزه با قاچاق در مبادی رسمی از سوی مسئولان سازمان بنادر، دریانوردی و گمرکات ایران تاکنون اجرایی نشده و مقاومتهایی وجود دارد که با برگزاری جلسات کارشناسی درصدد رفع نگرانی این سازمانها هستیم.

وی بر پیشگیری و مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور اشاره و تصریح کرد: در بعضی از ایستگاههای ایست و بازرسی توانستیم تجهیزات و فناوریهای نوین و سامانههای پایش محمولههای ترانزیتی را مستقر کنیم.

جانشین پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: در ایست و بازرسیهای استانهای هرمزگان، بوشهر، اصفهان، خوزستان، فارس، مرکزی و آذربایجان غربی این تجهیزات مستقر شده به طوری که کنترل محموله به صورت سیستمی و تخصصی در حال انجام است، بر همین اساس ناجا با آموزش تعداد قابل توجهی از پرسنل، آمادگی کامل جهت استقرار حداقل در پنج گمرک مهم کشور دارد.

جام جم / ۲۳۰