به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از ساوجبلاغ، حیدر جعفری در خصوص اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از اراضی زراعی از اقدام به اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی و باغ ها و اجرای احکام قطعی در این رابطه و آزادسازی و اعاده شدن بیش از ۸۳ هکتار از اراضی کشاورزی به حالت قبل خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ بیان کرد: در زمینه حفاظت از اراضی ملی نیز با درخواست ادارات متولی حفظ اراضی و با احراز مالکیت سازمان شاکی نسبت به رفع تصرف از اراضی موصوف اقدام و با اعمال قانون بالغ بر ۱۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده که بخش عمده ای از آن با دستور مستقیم دادستانی صورت گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از منابع آب‌های زیرزمینی اظهار کرد: به دستور مستقیم دادستانی نسبت به پر و مسلوب المنفعه کردن و همچنین پلمپ ۲۶۷ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان اقدام شد و به میزان ۵۳ هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه این شهرستان آزاد و ۸۰ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف شد.

انتهای پیام/د/۱۱۰۵/س/۱/ح