به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده در سفر به استان قزوین از شعب آبیک، سیدآزادگان ابوترابی و استانداری و همچنین طرح های تولیدی ایجاد شده با حمایت بانک ملی ایران بازدید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق شعار سال (پشتیبانی، تولید و مانع زدایی ها) را اساس کار این بانک بیان کرد.

همچنین بازدید از شرکت های تولیدی شیشه لیا و سانا سلولز که با حمایت بانک ملی ایران در این استان ایجاد و توسعه یافته اند، از دیگر برنامه های این سفر بود.