معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: پروژه زیرگذرمطهری فردا با حضور مدیران شهری و اعضای شورای شهر به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، ایرج مظفر  اظهارکرد: پروژه زیرگذر شهید مطهری به منظور کاهش بارترافیکی چهارراه پل شیری ظرف مدت کمتر از ۳ ماه احداث شد.
وی هزینه اجرای این طرح را یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: زیرگذر شهید مطهری به طول ۶۰۰ متر و عرض ۳۰ متر است که ۲ هزار و ۲۷۰ تن بتن ریزی در این پروژه انجام شده است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان به مشخصات فنی طرح اشاره و تصریح کرد: ۱۱۰۰ مترمربع پیاده روسازی، ۷۵۲ تن آسفالت ریزی و ۲هزار و ۶۵۰ متر جدول کاری در این پروژه انجام شده است.
مظفر خاطرنشان کرد: زیرگذر شهید مطهری اکنون آماده بهره برداری است و فردا با حضورمدیران شهری و اعضای شورای شهر به صورت رسمی افتتاح می شود.