بیان داشت: کرایه کارت بلیط کمتر از پرداخت نقدى و با توجه به کمبود پول خرد، صرفه جویی در وقت و هزینه و جهت رفاه حال شهروندان استفاده از کارت بلیت پیشنهاد می گردد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم در ادامه گفت: شهروندان می‌توانند انتقادات و پیشنهادات خود را جهت بررسی با شماره تماس ۳۶۶۴۲۸۰۰واحد روابط عمومی سازمان یا سامانه ۱۳۷شهرداری قم اعلام نمایند.