سخنگوی دولت، از پرداخت تمامی مطالبات کشاورزان به ویژه گندمکاران، فرهنگیان،پاداش فرهنگیان و پیمانکاران ظرف هفته های آتی خبر داد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، محمدباقر نوبخت، از پرداخت تمامی مطالبات کشاورزان به ویژه گندمکاران، فرهنگیان، پاداش فرهنگیان و پیمانکاران ظرف هفته های آتی خبر داد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه روند عملیاتی کردن پرداخت مطالبات آغاز شده است، افزود: پرداخت تمامی مطالبات از دولت، مهم ترین تصمیم دولت در روزهای اخیر است، که زمینه اجرای آن با همکاری مجلس صورت گرفت.
سخنگوی دولت، با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به مثابه یک نقشه راه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نیازمند تعیین اهدافی به عنوان وضعیت مطلوب است، تصریح کرد: خوشبختانه براساس ابلاغ سیاست‌های کلی رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی جزو یکی از اهداف مهم برنامه ششم توسعه است و تسهیل چنین رشدی نیازمند اقدام از طریق سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است.