در چهارصدوپانزدهمین جلسه پذیرش در شهرک علمی‌وتحقیقاتی اصفهان دو شرکت دیگر در پارک علم‌وفناوری شیخ‌بهایی پذیرش شدند.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، در این جلسه شرکت‌های دانش‌بنیان همراه نرم‌افزار ایده‌پردازان آموزش و مبتکران یکتاصنعت در پارک علم و فناوری شیخ بهایی پذیرش شدند.
شرکت‌های دانش‌بنیان پارس پلاسما پوشش در مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، امن مروارید پیام پرداز در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بردیا فناور فرزانگان در مرکز رشد جامع پذیرش شدند.
بر اساس اعلام روابط عمومی شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، همچنین، هسته فناوری پیشرو فرآیند نیز در مرحله رشد مقدماتی پذیرش شد.