شهرام گیل آبادی با اجرای نمایشنامه «سپنج رنج و شکنج» نوشته محمود استادمحمد بعد از چند سال دوری دوباره به صحنه باز می‌گردد. گیل آبادی با تاکید بر اینکه نکته قابل تأمل در این اجرا شیوه متفاوت اجرایی و شیوه تعاملی است در این باره گفت: ما اجرای متفاوتی را برای این نمایشنامه طراحی کردیم. در اجرای تعاملی مخاطب ما بازیگر صحنه هم است. ما بیشتر از اینکه متن را برای مخاطب بخوانیم با مخاطب حرف می‌زنیم و بیشترین حجم ارتباط با مخاطب را داریم. حتی روانپزشکانی که به دیدن یک تک اجرای این نمایش آمده بودند گفتند به صورت پسیکودرام درآمده است. وی ادامه داد: نکته مهمتر این است که ما سعی کردیم با نسل سوم هم ارتباط ویژه‌ای برقرار کنیم و این همان قستمی است که باید به ایجاد شبکه‌های اجتماعی و گسترش آن در جامعه دقت می‌کردیم. ما از این فضا به نفع نمایش استفاده کردیم و یک اجرای تلگرامی راه انداختیم. در واقع اولین اجرای تلگرامی در عالم تئاتر در این نمایش شکل می‌گیرد. گیل آبادی درباره این اجرای تلگرامی توضیح داد: از صبح اجرا تماشاگران در سایت ثبت نام می‌کنند و سپس با شماره تلفن‌های خود در گروه ادد می‌شوند. کاربران نظراتشان را از صبح درباره این سه مفهوم انسان، زن و وطن در گروه می‌گذارند. نظرات آنها در اجرا خوانده می‌شود و در لحظه اجرا هم می‌توانند تصویر یا متنی را در گروه به اشتراک بگذارند. تا شب این کنش و واکنش و حتی بعد از اجرا ادامه دارد.