به گزارش پایگاه خبری ربیع، نباتینژاد با بیان این مطالب گفت: ما باید با همه حوزههای صنعت کشور ارتباط برقرار کنیم؛ به همین دلیل روابط عمومی، نشستهای صمیمانه متعددی با اصحاب رسانه و صنعت برگزار کرده است. همچنین شاهد تغییر   زیرساختی در پایگاه خبری-تحلیلی ایراسین و راهاندازی «برخط» قاب رسانهای رویدادهای فولاد مبارکه هستیم که از این پس امکان پخش زنده نشستها و رویدادهای حوزه فولاد را فراهم خواهد کرد.

نباتینژاد بر دیپلماسی فعال در حوزۀ رسانهای هم تأکید کرد و افزود: ارتباطات وسیع در سطوح مدیران منطقهای، استانی و کشوری توسط روابط عمومی فولاد مبارکه آغاز شده و ما باید با تقویت زیرساختها به سمت تولیدات خلاق و باکیفیت حرکت کنیم و در این مسیر از ظرفیت همه رسانهها اعم از صداوسیما، رسانههای مکتوب و دیجیتال، فضای مجازی و… استفاده کنیم.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه در ادامۀ این مراسم به پایگاه خبری-تحلیلی ایراسین پرداخت و گفت: قطعا ایجاد این پایگاه خبری ثمره تلاش مدیران قبلی روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه است و پایهگذاری این بستر رسانهای برای صنعت فولاد کشور ستودنی و قابلتقدیر است. امیدوارم با حضور سردبیر جدید این پایگاه خبری، شاهد به ثمر نشستن یک رسانه حرفهای در بخش صنعت فولاد کشور باشیم.

در پایان این مراسم، مهدی رحمتی بهعنوان سردبیر جدید پایگاه خبری-تحلیلی ایراسین منصوب شد و از زحمات حسن قانونی سردبیر سابق این پایگاه خبری تقدیر به عمل آمد.

مهدی رحمتی دارای مدرک مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است که سابقه همکاری با روزنامه اصفهان زیبا، خبرگزاری ایمنا، فرهنگسرای رسانه و نویسندگی و مدیریت روابط عمومی چندین برنامه تلویزیونی را در پرونده خود دارد.