به گزارش پایگاه خبری ربیع،  کم هزینه ترین حرکتی که دشمن انجام داده و بطور قطع با شدت بیشتر ادامه خواهد داد جنگ نرم است. ابزارهای جنگ نرم بسیار ساده و کم هزینه‌اند که البته بسیار پیچیده و کاربردی تر از جنگ سخت است چرا که نیاز به لشکرکشی و مقاومت های فیزیکی ندارد، بلکه با تصرف فکر، اندیشه و اراده یک جامعه و نفوذ آرام در لایه‌های فکری آن جامعه صورت می‌پذیرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی: «جنگ نرم یعنی جنگ بوسیله ابزارهای فرهنگی به وسیله نفوذ به وسیله دروغ به وسیله شایع پراکنی با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد ابزارهای ارتباطی که ۱۰ سال قبل و ۱۵ سال قبل و ۳۰ سال قبل نبود امروز گشترش پیدا کرده، جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌ها و ذهن‌های مردم» امروز با شرایطی که در دنیای رسانه بوجود آمده، کار مقابله با مهاجم را سخت می کند مگر اینکه با هوشیاری از اصل پیشگیری و به تعبیری واکسینه کردن جامعه استفاده شود. امروز و در شرایطی که بر اثر حذف ارز رانتی ترجیحی بوجود آمده دشمن به شدت وارد عمل شده تا مردم را به انحراف بکشاند، دشمن برای اجرای این تهدید که جدی و از جنگ نظامی سخت تر هم هست و باید به دقت رصد شود وسدهای فولادین در مقابلش با ایمان و اعتقاد ایجاد گردد از ابزارهای گوناگونی بهره می برد

یکی از این ابزارها تبلیغات است، تبلیغاتی که در راستای اهداف دشمن با استفاده از فضای مجازی، ماهواره و اینترنت و… صورت می گیرد و روح و جان مردم، بویژه جوانان را نشانه رفته است و اتفاقا به تهی کردن اعتقادات قانع نیست بلکه فرهنگ منحط غرب راجایگزین می کند و سبک زندگی جامعه به سبک غربی کشیده می شود ابزارهای دیگری که از آن استفاده می شود رسانه، احزاب، شبهه پراکنی، تریبون‌های آزاد، جوسازی روانی، شایعه سازی و…. از آنجمله اند که با هدف فتح سنگرهای فکری، اخلاقی و عقیدتی جامعه اقدام می کنند: «در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می‌آید مراکز مرزی ما را سعی می‌کند منهدم کند تا بتواند در مرز نفوذ کند در جنگ روانی و آنچه که امروز به آن جنگ نرم گفته می‌شود دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می‌آید که آنها را منهدم کند«. در جنگ نظامی دشمن مشخص است و ما دشمن را می بینیم و ازآن نفرت داریم، سعی می کنیم آن را از بین ببریم چون آن را مانع تجلی اهداف خود می دانیم و دوست نداریم کسی به ما زور بگوید و بخواهد فرهنگ و دینمان را از ما بگیرد ولی در جنگ نرم، دشمن مشخص نیست چون آنها خود را دوست ما و خواهان پیشرفت ما نشان می دهند در صورتی که هدفشان همان دوری از دین و فرهنگ ایرانی و رواج فرهنگ ضد اسلامی غربی است ولی چون ما آن‌ها را به اشتباه دوست می بینیم سعی می کنیم به آرمان های آنان عمل کنیم و دین و فرهنگ مان را فراموش کنیم. آن‌ها همان ممانعت در تشکیل اهدافمان را ایجاد و فرهنگ و دینمان را از ما می گیرند. امروز دشمن برای ایجاد و تقویت جنگ نرمی که در دستور داشته و دارد از اقتصاد استفاده می کند تا با وضعیتی که ملموس تر است مردم را با خود همراه کند اینکه تاکید می شود باید در جهت تبیین صحیح برنامه‌ها و اقناع جامعه کار ویژه شود بهمین دلیل است که کارد دشمن را کند می کند. در جنگ نظامی ما در مقابل دشمن می ایستیم ولی در جنگ نرم چون دشمن و سلاح‌های او را نمی بینیم و نمی شناسیم نه تن‌ها در مقابل او نمی ایستیم بلکه بی آن که بدانیم با آن همکاری می کنیم. در این جا در می یابیم جنگ نرم به مراتب خطرناک تر و دامنهٔ تاثیر گذاری آن به مراتب بیشتر از جنگ سخت (نظامی) است. دشمنان ما در جنگ نظامی حریف وحدت و ایمان ما نشدند ولی باجنگ نرم راحت تر به این هدف می رسند و موفق تر می شوند، آنها مشکلات را بزرگ جلوه می دهند و قوانین اسلامی را مانع رشد کشور نشان می دهند و از این طریق بر فکر ما نفوذ می کنند و این بخشی از همان نفوذی است که رهبری هشدارش را دادند. آنان نمی توانستند از خارج به ما نفوذ کنند ولی با برنامه ریزی بسیار دقیق سعی دارند مردم را به جان هم بیندازند و از درون کشور را ویران کنند.

شایه سازی، دروغ پردازی، تهمت و اتهام، اینکه کلیپ‌های دروغین و ویویو های جعلی را در فضای مجازی منتشر می کنند تا مردم را تحریک کنند که مثلا فلان شهر بیرون ریخته اند تا با حذف ارز ترجیحی مقبله کنند و مسائلی از این قبیل در راستای تکمیل جنگ نرم دشمن است. دهها شایعه و دروغ بی اساس که توسط عده ای محدود و مغرض یا کم اطلاع در حال رواج است در همین قالب قرار می گیرد. اگر این دشمنی ها و کار شکنی‌ها توسط کارشناسان و متخصصان به مردم نشان داده شود و ذهن مردم از این فتنه انگیزی ها روشن گردد، دیگر جامعه در برابر این نوع از حملهٔ روانی دشمن به خوبی واکسینه می شود و جنگ نرم راه به جایی نخواهد برد. تردیدی نیست که موثرترین سلاح ما در جنگ نرم تبیین دقیق موضوعاتی است که روی آن در حال کار رسانه‌ای هستند. چنانچه رهبر فرزانه انقلاب فرمودند: در زمینه مسائل معرفتی، سبک زندگی اسلامی و بیان آیین‌های حکمرانی اسلامی همچون مردمی بودن، دینی و اعتقادی بودن، اَشرافی و مُسرف نبودن، و ظالم نبودن و مورد ظلم واقع نشدن، حرفهای ناگفته، جذّاب و شیرینی برای دنیا وجود دارد که باید به خوبی تبیین شود.