به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از همشهری آنلاین، این هنرمند قدیمی روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت بدون آنکه از خودرو پیاده شود واکسن کرونا دریافت کرد اما متاسفانه سه روز بعد با عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد و امروز در ۹۹ سالگی با ایست قلبی از دنیا رفت.