نجمه کریمیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، پنهان کاری های مالی از سوی زوجین به عنوان یک تهدید برای زندگی مشترک محسوب می شود که می تواند تاثیرات مخربی بر روی روابط زوجین باقی بگذارد.داشتن جیب پنهان نه تنها از سوی برخی از مردان بلکه زنان را نیز مبتلا کرده است، چرا که امروزه بسیاری از زنان در حیطه های مختلف شاغل هستند و علاوه بر همسرداری و تربیت فرزند در بیرون از خانه نیز فعالیت می کنند و با داشتن درآمد مستقل به سمت جیب پنهان سوق پیدا می کنند .

البته هر کسی حق دارد حساب مالی مستقل داشته باشد ولی وقتی پای روابط زوجین در میان است این مسئله فرق می کند. زیرا دلیل آن این است که با افشا شدن این موضوع بی اعتمادی بین زوجین ایجاد می شود و به سختی روابط ترمیم پیدا می کند.

درباره علل ایجاد این پدیده در بین زوجین می توان به موارد زیر اشاره کرد.یکی از این دلایل داشتن یک تفکر قدیمی در رابطه با این موضوع است که زن بایستی برای روز مبادا یک پس اندازی داشته باشد و یا اینکه عدم اعتماد و اختلافات خانوادگی بین زوجین افراد را به داشتن جیب پنهان سوق می دهد.البته عدم تفاهم در رابطه با مسائل مالی خانواده نیز یکی از دلایل تمایل افراد به پنهان کاری های مالی است.

همچنین بسیاری از خانم ها معتقدند این مرد خانواده است که بایستی تمام مسائل مالی خانواده را حل کند و زن در رابطه با درآمدش اختیار کامل دارد، اما غافل از اینکه به هرحال زمانی که یک زن در بیرون از خانه مشغول به کار می شود به طور کامل نمی تواند به تمام مسائل درون خانه اعم از کار منزل و رسیدگی به فرزندان بپردازد پس بایستی در مسایل مالی خانواده نیز شریک باشد.البته این مسئله نباید نادیده گرفته شود و آن اینکه زن باید ظرفیت همسر خود را در ارتباط با تامین هزینه های زندگی از سوی او بشناسند و اینگونه نباشد که اگر زن در مسائل مالی خانه شریک شد مرد شانه خالی کند.

آنچه که اهمیت دارد اینکه پنهان کاری های مالی گاهی مورد غفلت قرار می گیرد و زوجین از عواقب منفی آن اطلاعی ندارند.حتی این موضوع بر فرزندان نیز تاثیر گذار خواهد بوده و در آینده آن ها را به افرادی پنهان کار تبدیل خواهد کرد.

یکی از عواقب این مسئله بروز طلاق عاطفی بین روجین است که در دراز مدت منجر به طلاق رسمی خواهد شد.اگر بنای زندگی مشترک بر بی اعتمادی باشد ستون های آن در هم می شکند و چیزی از آن باقی نخواهد ماند.بنابراین زوجین بایستی در ارتباط با مسائل مالی به طور واضح با هم به گفتگو بنشینند و مخفی کاری نداشته باشند.از این رو بودجه خانواده باید مشخص گردد. همچنین همسران با بدبینی و بی اعتمادی به یکدیگر نگاه نکنند و فلسفه زندگی مشترک را بشناسند.گاهی همین فاصله ها منجر به درهم شکستن روابط بین همسران خواهد شد.

نجمه کریمیان