پایگاه خبری ربیع/

ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، ماهی که برکات خدای متعال و درهای رحمتش به روی انسانها باز است و فرصتی مغتنم برای توبه و بازگشت و پاکسازی جانها از خطا و گناه و اشتباه است در این زمانی که رحمت واسعه الهی جریان دارد با تبریک به کسانی که توفیق ورود بر سر سفره این میهمانی را پیدا می کنند و به سفره خدا وارد می شوند  در خواست دعای خیر داریم. روزه فرمان خدای متعال است که پیامبران ما قبل از پیامبر اسلام نیز به آن دستور داده شده بودند تا پیروانشان را بر خوان الهی رهنمون گردندو این دستور که توفیقی بزرگ است به پیروان خاتم پیامبران نیز عنایت شد. پیامبراکرم صلی ا… علیه وآله  و سلم در جمعه آخر ماه معظم شعبان و به استقبال ماه مبارک رمضان و میهمانی خدا خطبه ای ای ایراد فرمودند که در این خطبه بعداز ویژگیهای ماه مبارک رمضان ومیهمانی خدا به مطالبی اشاره داشته اند که وظایف مادراین ماه ضیافت الهی باالهام ازاین دستورات سازنده روشن می گردد.در مقدمه خطبه فرمودند: «أیُّهَا النّاسُ ، إنَّهُ قَد أقبَلَ إلَیکُم شَهرُ اللّه  بِالبَرَکَهِ وَالرَّحمَهِ وَالمَغفِرَهِ ، شَهرٌ هُوَ عِندَ اللّه  أفضَلُ الشُّهورِ ، وَأیّامُهُ أفضَلُ الأَیّامِ ، ولَیالیهِ أفضَلُ اللَّیالی ، وساعاتُهُ أفضَلُ السّاعاتِ . هُوَ شَهرٌ دُعیتُم فیهِ إلى ضِیافَهِ اللّه ، وجُعِلتُم فیهِ مِن أهلِ کَرامَهِ اللّه ، أنفاسُکُم فیهِ تَسبیحٌ ، ونَومُکُم فیهِ عِبادَهٌ ، وعَمَلُکُم فیهِ مَقبولٌ ، ودُعاؤُکُم فیهِ مُستَجابٌ .

«اى مردم! همانا ماه خدا ، همراه با برکت و رحمت و آمرزش ، به شما روى آورده است ؛ ماهى که نزد خدا برترینِ ماه هاست و روزهایش برترینِ روزها ،شب هایش برترینِ شب ها و ساعاتش برترینِ ساعات است . ماهى است که در آن به میهمانى خدا دعوت شده اید و از شایستگانِ کرامت الهى قرار داده شده اید . نَفَس هایتان در آن ، تسبیح است ، خوابتان در آن ، عبادت ، عملتان در آن ، پذیرفته و دعایتان در آن ، مورد اجابت است . پس از این جملات که ویژگی های رمضان را بیان  و به وظایف مومنین اشاره می فرمایند. اولین دستورپیامبرخدا ودرواقع اولین قدم مومنین وانسانهای روزه دار دراین ماه مبارک این است که مومنین ازخداوند متعال بخواهند که نیت صادق وقلب پاک وطاهر داشته باشند “فأ سألواا… ربکم بنیات صادقه وقلوب طاهره” ازاین جمله پرمعنی این نکته رابرداشت می کنیم که شرط ورود به ماه مبارک رمضان وتوفیق پیدا کردن درانجام دستورات پیامبر، دواصل مهم دارد که اولش نیت صادق و دومش قلب طاهر و پاک است بنابراین اگر این دو وجود نداشته باشد ورود به میهمانی خدا به معنای واقعی کلمه میسر نخواهد بود و کاری بس سخت می باشد. در ادامه خطبه فرمودند: “یوفّقکم لصیامه” دومین دستور رسول خدا (ص) ووظیفه مومنین روزه داراین است که برای موفقیت دراین امرالهی  ازدرگاه الهی مسئلت نمایند که توفیق روزه گرفتن را پیدا کنند بنابراین دعا و درخواست از خدای متعال کارساز خواهد بود. باید از خدا خواست که توفیق روزه ای عنایت کند که نتیجه اش تقوی و قرب خودش باشد نه اینکه فقط گرسنگی و تشنگی بی محتوا و نازل ترین حالت روزه! نکته دیگری که پیامبر(ص) فرمودند” تلاوه کتابه” یکی دیگرازچیزهایی که باید توفیقش راازدرگاه الهی مسئلت نمائیم مأنوس بودن باقرآن وخواندن وتأمل درآن می باشد چنانچه خواندن قرآن در این ماه از ثوابی مضاعف برخوردار است و یک آیه معادل یک ختم قرآن غیر روزه داری ثواب دارد. توجه این نکته لازم است که نباید اکتفا به روخوانی قرآن نمود بلکه بهتر است به معانی کلمات و آیات الهی بطور عمیق توجه نمود و تامل کاداشت و در رفتار و کردار و گفتار و همه حالات آنها را در جای خود عمل نمود و به کار بست. پیامبرعظیم الشأن درادامه این خطبه می فرمایند:  وَاذکُروا بِجوعِکُم وعَطَشِکُم فیهِ جوعَ یَومِ القِیامَهِ وعَطَشَهُ ” باگرسنگی وتشنگی خوددراین ماه مبارک گرسنگی وتشنگی روزقیامت رابیاد آورید که نتیجه اش درک نیازمندان و کمک در حد ممکن به آنان است روزه باید دست دهنده و انفاق را به روزه دار هدیه کند. “تصدّقوا علی فقرائکم ومساکینکم” دیگروظیفه مهم مومنین دراین ماه مبارک این است که به فقرا ، محرومین ودرماندگان رسیدگی کنند پس کمک کردن ویاری نمودن مادی ومعنوی وفکری و غیره ازوظایف مهم واردشدگان به میهمانی خداست. نیز” وقروا کبارکم” احترام به بزرگتر ها، “وارحموا صغارکم” ترحم نمودن برکودکان “وَصِلوا ارحامکم”صله رحم “واحفظوا اَلسِنتکم”  و حفظ زبان ازگناهان از وظایف روزه داران است که باید به دقت به این موارد توجه نمایند تا به نتیجه اصلی روزه که تقوا پیشگی و نزدیکی به خداست دست یابند.بدیهی است امسال با محدودیت کرونایی مواردی را باید پر رنگ تر از سالهای گذشته مورد توجه قرار داد از جمله صدقه به نیازمندان و کسانی که به علت کرونا از کار بیکار شده اند و حقوقی دریافت نمی کنند در واقع نیازمند نیستند اما بدلیل بیکاری و عدم درآمد گذران زندگی برایشان سخت و تنگ شده است مخصوصا که هر روز شاهد گرانی های سرسام آور نیز هستیم؟!  از طرفی صله رحم به طریقی که حفظ پروتکل های بهداشتی نیز بشود که حداقلش تماس های صوتی تصویری با اقوام مخصوصا بزرگترها ست و نیز کنترل خود با کوچکترهایی که در خانه ماندگار شده اند و ممکن است حوصله اشان سر برود و گاهی پدر و مادر ها احساس سختی نموده برخورد مناسبی با آنها نداشته باشند که باید از خدا صبر خواست که البته خود روزه صبر را به روزه داران واقعی هدیه می کند.

مظفر حاجیان