وظایف شیعه در آخرالزمان

مدیر مسئول

روایاتی وارد شده است که وظایف دینداران و پرهیزکاران را در آن زمان که از هر طرف ابتلائات هجوم آورده است، معین میکند. به طور کلی وظیفه هر فرد متدینی است که هنگام شیوع ناملایمات و در محیط فساد و بیدینی که مردم رو به سوی شهوات و هواپرستی و مادیگری سوق داده میشوند، با کمال صبر و حوصله در مقابل مخالفان و اهل فسق و عصیان استقامت بورزد و کمترین سستی و تسامح و تزلزل را در راه انجام وظایف الهی به خود راه ندهد و به هر نحوی که میسر و ممکن است خود را از آلودگیها و قبایح اعمال و خلافها و معاصی نگهدارد و همرنگ افراد فریبخورده و منحرف نشود.

آری، چون اجتماع فاسد و محیط تیره و دگرگون شد.چارهای جز کنارهگیری و پرهیزکاری و نگهداری خود نیست و امر به معروف و نهی از منکر به حق و دستگیری و نجات غریق در صورتی وظیفه است که شخص خود در معرض لغزش در مسیر هجوم سیل واقع نشود. البته کنارهگیری از محیط فاسد و خودداری از آلودگیها و فساد به طور کلی وظیفه هر فرد متدینی است.

در عصر غیبت مهمترین تکلیف براى مردم، عمل به وظایف امر است، نه فقط خواستن و دلبستن و دعاکردن؛ زیرا نجات دنیا و آخرت انسان در عمل به وظیفه است، نه صرف آرزو و دعا و… .

در نظر داشته باشیم که خواستن چیزى است و عمل به وظیفه چیز دیگر. هیچگاه بیمار دلش نمىخواهد دواى دردش را بخورد؛ اما موظف است بخورد؛ چون شفایش در آن نهفته است و علاجش به خوردن آن بستگى دارد.

البته ممکن است در مواردى خواستن با وظیفه هم جمع شود، اما معیار، عمل به وظایف است.

علی(ع) فرمودند: «…بدانید هر که از شیعیان بر دینش محکم باقی بماند و از به درازاکشیدن غیبت امام دلش به زنگار شک، تیره و سخت نشود، روز قیامت او با من و در رتبه من است.» (اثباتالهداه، ج ۳، ص۴۶۴)

همچنین امام سجاد(ع) فرمودند: «هرکس در دوره غیبت قائم ما، بر ولایت ما استوار باقی بماند، خداوند اجر هزار شهید از شهدای بدر و احد را به او عطا میفرماید.» (اثباتالهداه، ج ۳، ص ۴۶۶)

دو روایت ذکر شده دینداری را از وظایف شیعه میداند و وظیفه دیگر، انتظار فرج است. انتظار فرج در دوران غیبت، یکى از امور سفارششده ائمه علیهمالسلام بوده و روایات بسیاری در اینباره به دست ما رسیده است و ثواب منتظران فرج امام زمان علیهالسلام را با شهداى در خون غلطان یکی دانسته است.

امیرالمؤمنین فرمودند: منتظر فرج قائم ما مانند کسى است که در راه خدا در خون خود غوطهور شود و چنگزننده به امر ما فردا در حظیره القدس با ما خواهد بود. (منتخب الأثر: ص ۶۳۲، ف ۱۰، ب ۲، ح ۱۱)

همچنین امام سجاد علیهالسلام فرمودند: انتظار فرج از بزرگترین فرجهاست. (بحارالأنوار: ۱۲۲، ۵۲) و حضرت رضا علیهالسلام از رسول خدا(ص) نقل کردهاند: «افضل اعمال امت من، انتظار فرج است.»

وظیفه دیگر تبری و تولی است. رسول خدا(ص) فرمودند: «خوشا به حال کسى که قائم اهل بیت مرا درک کند، در حالى که پیش از قیام پیرو او باشد، دوست او را دوست بدارد و از دشمنش دورى کند و امامان هدایتگر پیش از او را دوست بدارد. آنانند آشنایان و صاحبان محبت و مودت و براى من گرامىترین (خلق خدا و) امتم و مکرمترین خلق خدا هستند.» (منتخب الأثر: ص ۵١١)

با این روایات و بسیاری دیگر که مجال بیانش در اینجا نیست، وظیفه شیعیان منتظر سنگین است و باید که هر چشمانتظاری با عمل به وظایف خود را آماده قیام امام عدلگستر کند.