اصفهان رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه به آخرین اطلاعات بدست آمده از پایگاه های سنجش کیفیت هوای شهر اصفهان، هوای این کلانشهر سالم و نزدیک به پاک است.

بابک صادقیان روز سه شنبه افزود: شاخص کیفی هوای اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته تا ۱۲ ظهر امروز با میانگین ۶۷ (AQI) در وضعیت سالم است.
وی ادامه داد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه احمد آباد ۶۸، خواجو ۶۵، استانداری ۷۲ ، وحید ۶۳ ، آزادی ۶۲ و خرازی ۷۱ (AQI) است.
وی شاخص کیفی هوای امروز را در شهرهای خمینی شهر ۶۶ ، شاهین شهر ۶۵ ، مبارکه ۶۲ ، سجزی ۷۲ ، کاشان ۵۷ و نجف آباد ۶۰ (AQI) اعلام کرد.
صادقیان خاطرنشان کرد: هوای کلانشهر اصفهان از پنجشنبه هفته گذشته تا کنون در وضعیت سالم قرار داشته است.
بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از ۰ تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.