معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم بازسازی اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی را یکی از برنامه‌های مهم شهرداری در سال گذشته دانست و افزود: بازسازی اتوبوس‌ها از سال گذشته با انعقاد دو قرارداد به تعداد یکی ۳۹ دستگاه اتوبوس و دیگری ۵۶ دستگاه در دستور کار شهرداری قم قرار گرفت.

ذاکریان ادامه داد: در سال گذشته تعدادی از اتوبوس‌ها تحویل شهرداری و وارد ناوگان شد و امیدواریم این دو قرارداد ظرف چند ماه نخست سال جاری تمام شود.

وی از تحویل ۲۰ دستگاه اتوبوس در چند روز آینده خبر داد و اضافه کرد: ۲۰ دستگاه اتوبوس از شرکت مارال در چند روز آینده تحویل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم شده و تا یک ماه آینده نیز ۲۰ دستگاه از شرکت پیشرو دیزل تحویل داده می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم یکی از برنامه‌های مهم شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ را خرید اتوبوس جدید اعلام و خاطرنشان کرد: به‌زودی مراحل نهایی خرید بیش از ۵۰ دستگاه اتوبوس انجام‌شده و ناوگان اتوبوسرانی قم در شرایط مطلوب‌تری قرار می‌گیرد