به گزارش پایگاه خبری ربیع،   مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه در دوران همه گیری کرونا هیچ کدام از خدمات ثبت احوال بر زمین نمانده و این اداره کل رتبه برتر ارائه خدمات دولتی در استان را دارد افزود: ولادت‌های استان باید به بالای ۲.۱ برسد تا بتوان در فرصت باقی مانده از چاله جمعیتی خارج شد.

حسین غفرانی، در نشست خبری با بیان اینکه امسال با شعار جدید «حکمرانی داده‌ها» و با الهام از گام دوم انقلاب خدمت خود را ادامه می‌دهیم، گفت: باید توجه داشت که کارکنان ثبت احوال با حداقل امکانات، تجهیزات، فضا و مزایا نسبت به ارائه خدمات اقدام می‌کنند و رتبه‌های خوبی را در سطح کشور کسب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پنجره جمیعتی استان در سال ۹۵ با جمعیت پنج میلیون و ۷۵۰ هزار نفر بسته شد، ادامه داد: با این روند در سال ۱۴۲۵ حدود ۳۰ درصد از جمعیت استان اصفهان بالای ۶۵ سال خواهند بود.

نیاز به ایجاد بسترهای لازم برای مدیریت سالمندان در استان اصفهان هستیم

وی با بیان اینکه با شتابی که افزایش جمعیت در سال ۶۵ داشت به همان میزان نیز شتاب افزایش جمعیت سالمندی را در کشور خواهیم داشت، ادامه داد: دغدغه مربوط به فروچاله جمعیتی درکشورکاملاً درست و باید دراین زمینه برنامه‌ریزی جدی شود.

وی با بیان اینکه نیاز به ایجاد بسترهای لازم برای مدیریت سالمندان در استان اصفهان هستیم، گفت: باید فرهنگ پذیرایی از سالمندان در خانواده ترویج یابد از سوی دیگر زیرساخت‌های لازم را برای عبور و مرور و نگهداری سالمندان را نیز در استان ایجاد کنیم.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۲۱ مانع برای ازدواج و فرزندآوری در کشور افزود: با شناسایی این موانع برنامه‌ریزی برای فرزندآوری و ازدواج در دستور کار قرار گرفت و تسهیلاتی برای این امراختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه هشت درصد از خانواده‌های اصفهان تک نفره هستند افزود: تاکنون در استان اصفهان برای یک هزار و ۷۰۶ مورد کودک فاقد هویت حاصل ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی شناسنامه صادر شده است و این روند با سرعت در حال انجام است.

کاهش هشت درصدی ولادت در سال گذشته

وی با اشاره به وقوع ۵۶ هزار ولادت در سال ۹۹ در استان گفت: این آمار کاهش هشت درصدی ولادت نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد که باید با اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوان سازی جمعیت جلوی این روند را گرفت.

وی با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی آمار فوتی‌ها نسبت به سال گذشته افزود: ازدواج و طلاق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، به ترتیب ۵ و ۵/۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۹۹ حدود ۱۰ هزار و ۲۹۸ مورد طلاق در استان اصفهان ثبت شده است، افزود: این آمار در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ بیش از دو درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ ولادت در استان اصفهان افزایشی بوده است، افزود: این در حالی است که از سال ۹۶ این امر روند کاهشی بوده است.

غفرانی، با بیان اینکه در پیمایش ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۷ تعداد فرزندان مطلوب زنان و مردان ایرانی به ترتیب ۲.۱ و ۲.۲۸ نفر بوده است، گفت: سطح اظهارات این آمار را نشان می‌دهد و تا پیمایش بعدی نیز مبنا همین آمار خواهد بود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه از ۲۸ هزار و ۱۰۰ ازدواج در سال گذشته در استان اصفهان میانگین سن ازدواج ۳۶ سال برای مردان و ۲۶ سال برای زنان بوده است، گفت: میانگین سن ازدواج بار اول برای مردان ۲۸ سال و برای زنان ۲۴ سال بوده است.

رشد فوتی در سال جاری به ۷ درصد رسیده است

وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۸ هزار و ۵۳۸ نفر در استان اصفهان جان خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: رشد فوتی در سال جاری به هفت درصد رسیده است که میانگین سن فوتی مردان ۶۸ سال و زنان ۷۱ سال بوده است.

غفرانی با بیان اینکه علی، امیرعلی، حسین، امیرحسین و ماهان برای پسران، فاطمه، رستا، زهرا، حلما و آوا نیز برای پسران در صدر جدول فراوانی نام‌ها در اصفهان بوده است، افزود: امید به زندگی در استان اصفهان در مردان ۷۴ و در مردان ۷۷ سال بوده است.

وی  با بیان اینکه امسال ۱۲۰ هزار ثبت اطلاعات برای کارت ملی هوشمند را داشتیم، گفت: چهار میلیون و ۵۴ هزار نفر تاکنون تکمیل ثبت نام برای کارت ملی هوشمند داشتند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: نام‌های علی، امیرعلی، حسین، ماهان و فاطمه، رستا، زهرا، هلما و آوا بیشترین فراوانی را برای نوزادان تازه متولد شده در سال گذشته داشته است.