خبرگزاری ربیع  از اصفهان: ۱۹ آذر ماه امسال خبری مبنی بر ممنوعیت ورود تورهای مختلط به کویر مرنجاب اعلام شد. پس از آن و به فاصله ۳ روز این ممنوعیت به شرط رعایت شئونات اسلامی رفع شد، اما بازتاب گسترده خبر اول در فضای گردشگری کشور به حدی بود که گردشگری منطقه مرنجاب را با چالش روبرو کرده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: وضعیت مرنجاب نسبت به هفته‌های گذشته با مشکل گردشگر مواجه شده است، به طوری که بررسی آمارهای ورودی نشان می‌دهد هفته‌های گذشته مخصوصا در اواخر هفته ۵۰۰ نفر ورودی این منطقه گردشگری بوده، ولی با نهایت تاسف باید گفت که در آخر هفته گذشته تنها ۵۲ نفر وارد این منطقه نمونه گردشگری شده‌اند.

 

او افزود: بررسی اتاق‌ها و اقامتگاه مرنجاب نشان می‌دهد که ورودی به این منطقه کمتر از یک‌چهارم و میزان اقامت نسبت به گذشته تنها ۱۰ درصد بوده است.

 

محسن یارمحمدیان ادامه داد: همواره در کویر مرنجاب ۲۴ اتاق کاروانسرا پر می‌شد و ۵۰ تا ۶۰ خانوار نیز در محوطه کاروانسرا چادر می‌زدند و هم‌چنین یک کمپ ۲۰۰ نفره نیز به دلیل استقبال همواره برپا بود، اما آخر هفته گذشته حتی اتاق‌های کاروانسرا نیز پر نشد و این نشان از افول گردشگری منطقه دارد.

 

یارمحمدیان تأکید کرد: در کویر مرنجاب اکثر کاسبان و ۱۵ راهنمای تور منطقه، بومی هستند که متاسفانه در پایان این هفته فقط یک تورلیدر در منطقه فعال بوده و کاسبان نیز با کمبود مسافر و کاهش فروش مواجه شدند.

 

او با اشاره به اینکه تناقض‌گویی‌ها گردشگری را تهدید می‌کند، ادامه داد: وقتی گردشگری تهدید شود، قطعا مردم بومی نیز ضرر می‌کنند؛ چراکه همان‌طور که طبق آمار مشخص است گردشگر نسبت به منطقه گردشگری ناامید می‌شود.

 

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تاکید کرد: رفتارهای متناقض، مردم و گردشگران را سرگردان می‌کند و این با برنامه‌هایی که برای توسعه گردشگری دیده شده همخوانی ندارد و مانع توسعه گردشگری می‌شود.

 

یارمحمدیان با بیان اینکه گردشگری یک حوزه حساس است، گفت: وقتی شرایط پایان هفته گذشته منطقه مرنجاب را بررسی می‌کنیم، درمی یابیم که به سادگی عده‌ای از افراد شاغل منطقه با کاهش گردشگر بیکار شده و شغل خود را از دست می‌دهند.

 

او افزود: عاجزانه خواهش می‌کنم افراد به حوزه گردشگری کمک کنند؛ اگر می‌خواهیم مشکلات بیکاری، اشتغال، ازدواج، اقتصاد و آلودگی هوا در اصفهان از بین برود، باید گردشگری را رونق ببخشیم. برخورد با موضوعی که خط اول برنامه توسعه استان است نباید این وضعش باشد.

 

به گزارش ایسنا، ابتدای سال ۹۳ و با تکمیل سند آمایش سرزمین در استان اصفهان گردشگری به عنوان یکی از سه موضوع اصلی برای توسعه اصفهان در نظر گرفته شد و رییس جمهور نیز در بهمن ماه سال ۹۳ مسیر توسعه اصفهان را از جاده گردشگری ترسیم کرد. گردشگری از جمله صنعت‌های حساس جهان محسوب می‌شود که با کوچکترین تهدید و یا تناقض گویی با مشکل مواجه می‌شود.