به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از واگذاری تعداد ۱۰۳۹ انشعاب گاز رایگان به جانبازان سرافراز، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی در سطح استان طی سال گذشته خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت استان اصفهان، سید مصطفی علوی، گفت: برای واگذاری رایگان انشعاب گاز در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت، تعداد ۱۰۳۹ انشعاب گاز درسال گذشته، به جانبازان، مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، مساجد و اماکن مذهبی واگذار شده است.

وی، با بیان اینکه خدمات حمایتی در راستای تلاش برای توانمند شدن خانواده‌های مددجویان ارائه می‌شود، ادامه داد: سال گذشته، تعداد ۴۱۳ انشعاب رایگان گاز طبیعی به خانواده‌ای شهداء، اسراء، مفقودالاثرها و جانبازان بالای ۲۵ درصد با هزینه‌ی بخشودگی ۹۳۹ میلیون ریال تخصیص داده شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: مددجویان تحت پوشش در صورتیکه تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده‌اند، می‌توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه آن به شرکت گاز در زمان اشتراک پذیری، از این امتیاز استفاده کنند.

مهندس علوی، گفت: در سال گذشته ۲۳۳ مددجوی کمیته امداد و ۳۰۶ مددجوی بهزیستی در سطح استان از معافیت هزینه انشعاب برخوردار شدند که هزینه‌ای این انشعابات بالغ بریک میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال شده است.

وی، افزود: همچنین در راستای این طرح بخشودگی؛ امکان برخورداری تعداد قابل توجهی مشترک مانند مساجد حسینیه‌ها و اماکن مذهبی با هزینه ۷۲۶ میلیون ریال از گازطبیعی در این استان فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در پایان برمصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: رعایت الگوی مصرف تأثیر بسزایی بر استمرار خدمات این شرکت و حفظ منابع ملی کشور خواهد داشت.