رییس دانشگاه کاشان از تاسیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار”گل محمدی و گیاهان معطر” در این دانشگاه خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری ربیع ، دکتر عباس زراعت اظهار داشت: بر اساس اعلام مدیر کل دفتر تجاری سازی فناوری، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، با صدور مجوز تاسیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازارگل محمدی و گیاهان معطر موافقت شده است.
وی به تشکیل  کانون هماهنگی گل محمدی و گلاب با حضور معاون فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در سال ۸۹ درپژوهشکده اسانس این دانشگاه اشاره کرد و افزود: با توجه به پتانسیل و قابلیت های منطقه کاشان در زمینه گل محمدی و تولید گیاهان دارویی و معطر این کانون ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه گل محمدی و صنعت آن نقش بسیار مهمی در زندگی بشر دارد و جنبه های مختلف آن مانند کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و تجارت و کاربرد آن در صنایع مختلف مورد توجه کشورهای مختلف جهان است و سرمایه گذاری های هنگفتی در این زمینه در جهان انجام شده است خاطر نشان کرد: باید تلاش شود تا با خلق ایده های فنی و نوآوری در جهت توسعه اقتصادی صنعت گل محمدی و گیاهان دارویی و معطر گام برداشته شود.
نماینده هیات مؤسس کانون پیشنهادی هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی گیاهان دارویی و معطر ارتباط دانشگاه با صنعت را مهمترین سیاست ها و برنامه های دانشگاه بیان کرد و افزود: دانشگاه کاشان سعی دارد تا با استفاده از پتانسیل های منطقه، برنامه و اهداف خود را دنبال نماید.
 دکتر زراعت همچنین به کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش در این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داتش: کانون هماهنگی گل محمدی و گیاهان معطر،  دومین کانون هماهنگی  معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  است که در دانشگاه کاشان راه اندازی شده است.
رییس دانشگاه کاشان اظهار امیدواری کرد: این کانون ها در راستای توسعه اقتصادی و رفع نیازهای منطقه گام بردارد