سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان سخنان مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی در خصوص احکام قضایی صادرشده در دادگاه‌های ایران را رد کرد.

به گزارش ربیع به نقل از تسنیم ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه اخیر مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: هر گونه مرتبط ساختن مسائل داخلی ایران و احکام قضایی مستقل دادگاه‌های ایران علیه مجرمان و جاسوسان بیگانه به فضای بین‌المللی کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران نمونه تلاشی بیجا، بیهوده و بی‌ثمر برای اثرگذاری بر روند همکاری‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این‌گونه تهدیدات نابخردانه را نمونه دیگری از خوی مداخله‌جویانه دولت ایالات متحده آمریکا برشمرد و افزود: بدون تردید تهدیدات تلویحی ناسنجیده، نه آن که مؤثر و سازنده نیست بلکه خشتی دیگر بر دیوار بلند بی‌اعتمادی ملت ایران نسبت به آمریکا خواهد افزود.

قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت و ملت ایران هیچ اهمیتی برای گفتارهای مداخله‌جویانه و سیاستهای زیاده‌خواهانه مقامات آمریکایی قائل نیستند و تلاش برای ایجاد شکاف در صفوف متحد ملت ایران در مقابل سیاستهای مزاحم دولتمردان آمریکایی راه به جایی نبرده و باز هم نخواهد برد.