بمنظور ارتقاء کیفیت  آرد استان، گندم با کیفیت از طریق مجاری ریلی و جاده ای از سایر استان ها به اصفهان وارد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۱۰؛ مدیر عامل این شرکت گفت: با پیگیری های بعمل آمده و برنامه ریزی صورت گرفته ، گندم با کیفیت بالا جهت اختلاط با گندم بومی استان و ارتقاء ارد تولیدی تا کنون مقدار ۱۱۰ هزار تن گندم از استان های گلستان ، خوزستان و فارس بصورت حمل جاده ای و ریلی به سیلو های استان اصفهان حمل گردید. رضا نیک نداف تصریح کردند: امسال بحمدا… با خرید مقدار ۲۶۶ هزار تن گندم بومی  استان با افزایش ۴۰درصدی نسبت به سال گذشته و جذب گندم با کیفیت از استان های دیگر، برای ۱۵ ماه آینده دغدغه ای بابت این کالای استراتژیک در استان نخواهیم داشت.