به گزارش ربیع، مهدی شفیعی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی گفت: همان گونه که پیش‌تر قول داده بودیم، توانستیم تا پایان سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر، همه تعهدات مالی جشنواره را به گروه‌های تئاتری شرکت کننده در این جشنواره پرداخت و تسویه کنیم.

پرداخت به موقع کمک هزینه‌ گروه‌های نمایشی شرکت کننده در جشنواره فجر امسال، با توجه به اینکه در سال‌های گذشته کمک هزینه‌ها همواره با تاخیر- در برخی موارد حتی با تاخیر چند ساله- صورت می‌گرفت، بدعتی مثبت به شمار می‌رود.
همچنین اگرچه میزان و نوع بودجه جشنواره تئاتر شهر نسبت به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بسیار ناچیز بوده اما گویا پرداخت کمک هزینه‌ها در اولویت مرکز هنرهای نمایشی قرار گرفته است. این در حالی است که بودجه این دوره از جشنواره تئاتر فجر نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به صورت تدریجی اختصاص یافته بود.