حدود ۵ هزار تُن جو از مزارع دهستان شاهتور برداشت و پیش بینی می شود نسبت به میزان سهم آبه داده شده به کشاورزان میزان برداشت گندم نیز به حد مطلوب برسد.

به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز ،به گفته منتظری مدیر عامل شرکت توحید حدود ۷۰۰تن جو ۱۰۰تن گندم به بنگاها فروخته شده است و این بخشی از برداشت محصول دهستان است. امید است که امسال مثل سال گذشته پول گندم و جو کشاورزان هر چه سریع تر به آنها داده شود تا گره ای از مشکلات این مردم زحمت کش باز شود.