به گزارش پایگاه خبری ربیع، نماینده ایران در پروژه «راه ابریشم» در یونسکو بر نقش همدان در ترویج زبان فارسی در مسیر جاده ابریشم تأکید کرد.

 حسن باستانی‌راد در ادامه نشست کارشناسی گفت‌وگو و آثار متقابل میان ادیان و معنویات در مسیر جاده ابریشم گفت: مهمانان اجلاس در طول هفت روز اجلاس در کشور ایران و شهر همدان با فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی مردم ایران آشنا شدند.

وی بیان کرد: وجود فرهنگ بالای مهمان‌نوازی در همدان به سبب تجربه تاریخی، فرهنگ و هنر در این شهر به واسطه تعاملات در جاده ابریشم است. استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اگر امروزه تعامل و گفت‌وگوهای فرهنگی در جاده ابریشم وجود دارد، همدان یکی از بهترین نمونه‌های آن است.

باستانی‌راد بر نقش همدان در ترویج زبان فارسی در مسیر جاده ابریشم تأکید کرد و گفت: در قرون وسطی و قرون باستان برخی از زبان‌ها در جاده ابریشم وجود داشت که در این بین همدان در ترویج زبان فارسی نقش داشته است.

وی در این زمینه از میرسیدعلی همدانی نام برد و گفت: زبان فارسی شِکر است و ادامه صحبت‌هایم را به فارسی بیان خواهم کرد.

نماینده ایران در پروژه راه ابریشم در یونسکو ادامه داد: علاوه بر تجارت و مبادلات کالاها در مسیر جاده ابریشم سفرهای عرفانی بسیاری صورت می‌گرفته است که در این خصوص می‌توان به سفرهای عرفانی میرسید علی همدانی اشاره کرد که سفرهای عرفانی خود را از همدان آغاز کرده بود.

وی با اشاره به اینکه میرسیدعلی همدانی سه مرتبه به زیارت مکه رفته است، خاطرنشان کرد: این عارف به سوریه، مشهد، آسیای مرکزی، تاجیکستان، سند، هند و جزیره سریلانکا سفر کرده است و یک بار نیز از کشمیر به حج رفته است.

باستانی راد افزود: میرسید علی همدانی در قرن ۱۴ نزدیک به ۳۰ هزار کیلومتر را گذرانده است و آرامگاه این عارف هم اکنون در کشور تاجیکستان است.

وی در ادامه صحبت‌های خود به شعر اقبال لاهوری مبنی بر ایجاد ایرانی صغیر در کشمیر توسط میرسیدعلی همدانی اشاره کرد و گفت: این عارف بزرگ چندین سفر داشته و در سفر آخر خود با گروه بزرگی از عارفان و هنرمندان ارتباط داشته است. وی تصریح کرد: میرسید علی همدانی اسلام و هنرهای ایرانی را در کشمیر گسترش داده است و ۱۵ هزار کیلومتر از سفرهای خود را در جاده‌های علم و فرهنگ داشته است.