استاندار اصفهان گفت: هفت هزار مسکن مهر در استان اصفهان بدون متقاضی است همچنین ۱۳۸ هزار واحد آماده تحویل و تحویل داده شده است و ۱۵ هزار و ۵۴۶ واحد باقی مانده به زودی تکمیل و تحویل داده می شود.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، رسول زرگرپور در جلسه شورای مسکن استان، اظهار داشت: مسکن مهر پروژه بزرگی بود که در دولت قبل به دلایل مختلف آغاز شد و دولت یازدهم نیز آن را به عنوان پروژه اولویت دار خود معرفی نکرد ولی اعلام کرد که متعهد به تکمیل و تحویل آن به متقاضیان است.
استانداراصفهان با بیان اینکه شهرداران و سایر مدیران باید تلاش کنند که قانون را در خصوص مسکن مهر موسع تفسیر نمایند، گفت: عدم تکمیل این پروژه به عنوان معضل استان تلقی می شود و همه باید دست به دست هم بدهند که هر چه سریعتر تکمیل گردد و مشکلات برطرف شود.
زرگرپور به بیان مشکلات این طرح پرداخت و گفت: متقاضیان مسکن مهر عموماً از قدرت مالی محدودی برخواردار هستند و به همین دلیل با مشکل مواجه شده اند و انبوه سازان نیز با توجه به اینکه عدد و ارقام براساس منطق تنظیم نشده و همچنین حجم بالای آن در فشار هستند و دستگاه های اجرایی نیز برای اجرا و آماده سازی خدمات روبنایی و زیربنایی در فشار هستند.
زرگرپور تعداد کل مسکن مهر استان را ۱۶۱ هزار مسکن خواند و گفت: هفت هزار مسکن مهر بدون متقاضی است ۱۳۸ هزار مسکن آماده تحویل و تحویل داده شده است و ۱۵ هزار و ۵۴۶ واحد باقی مانده و امیدواریم که در چند ماه آینده کل واحدهای باقی مانده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.