به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد:

تعداد تست های مثبت دیروز به بیش از ۵۰ نفر رسید و این در حالی هست که در هفته های قبل تعداد تست های مثبت ما به کمتر از ۱۰ نفر رسیده بود.

بستری های روزانه نیز بین ۲۵ تا ۳۰ نفر رسیده است و این یک زنگ خطری از خیز و به دنبال آن پیک بعدی خواهد بود.

با توجه به چرخش ویروس انگلیسی با سرایت بالا در قم، متاسفانه پیک بعدی از نوع ویروس ووهان نخواهد بود بلکه ویروس جهش یافته انگلیسی را شاهد خواهیم بود.

افزایش تجمعات و دورهمی ها و تردد زیاد و عدم اعمال منع تردد شبانه و غیرفعال بودن دوربین های شهری از عوامل موثر در گسترش ویروس است.