به گزارش پایگاه خبری ربیع، مصطفی رجبی مشهدی  با بیان اینکه باتوجه به ورود سامانه هوای سرد به کشور و تداوم  افزایش سرمای هوا طی دو هفته آینده و همچنین کاهش بیشتر دما در بهمن ماه و با توجه به مشکلاتی که در حوزه تامین گاز وجود دارد، نیازمند توجه مشترکان به مدیریت مصرف هستیم، اظهار کرد: درخواست ما از مشترکان به ویژه مشترکان عمده این است اگر برایشان امکان دارد میزان مصرف خود را کاهش دهند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به وضعیت تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها، گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از سوخت نیروگاه‌ها توسط گاز  و مابقی از طریق سوخت مایع تامین می‌شود، به ناچار مجبوریم به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی از سوخت مایع برای نیروگاه‌ها استفاده کنیم.

ایسنا