به گزارش پایگاه خبری ربیع، اسکندر مومنی در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: طبق گزارش نهادها و سازمان‌های بین المللی حدود ۹۲ درصد کشفیات مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی انجام می شود که در این زمینه ایران کاملا تنها بوده و هزینه آن بر دوش دولت و مردم است.

وی هزینه مبارزه با مواد مخدر را بسیار سنگین توصیف کرد و افزود: بخش قابل توجهی بار مالی در حوزه مبارزه با مواد مخدر شامل انسداد مرزی، مقابله با قاچاق، شناسایی و رصد ترانزیت مواد، کاهش تقاضا، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی است که تا به امروز هیچ کمکی از سوی نهادهای بین المللی صورت نگرفته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به مسئولیت نهادهای بین المللی در این بخش اشاره کرد و گفت: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹، دفتر نمایندگی خود را در تهران افتتاح کرد و از آن سال تاکنون ایران، همکاری بسیاری خوبی را با سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با مواد مخدر و عرصه های مرتبط با آن داشته است.

مومنی با بیان اینکه بیش از ۲۳ سال است که ایران با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC همکاری دارد، اضافه کرد: ایران شریک اصلی سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود و بارها سازمان ملل متحد از اقدامات ایران در این عرصه تشکر کرده است.

به گفته او، علیرغم مراتب فوق، و اذعان جامعه بین المللی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی ایران، کمک های سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده، تناسبی با حجم اقدامات کشورمان ندارد.