به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دوشنبه از قول محمد مهدی قاسمی افزود: شهرستان‌های پشتیبان باید از تجربه شهرستان‌های درگیر در ارتباط با شناخت ملخ، نحوه مبارزه و چهارچوب کار بهره ببرند از این رو مدیران و کارشناسان شهرستان‌های یاریگر باید در شهرستان‌های درگیر حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امکانات و تجهیزات همه دستگاه‌ها در هر شهرستان باید در اختیار جهاد کشاورزی به عنوان مدیر مبارزه با ملخ قرار گیرد، گفت: تاکنون تشکل‌های بخش خصوصی به خوبی همراهی کردند و برخی از ارگان‌ها نیز داوطلب مشارکت در این امر هستند.

قاسمی اظهار کرد: مبارزه با ملخ نیاز به بسیج همگانی دارد، کشاورزان استان فارس افرادی فهیم هستند که در امر مبارزه همراهی می‌کنند و ما باید قدردان این افراد باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: مدیریت حفظ نباتات به عنوان دبیرخانه مبارزه با ملخ، برای ایجاد وحدت رویه و بر اساس تجربیات به دست آمده چهار چوب جدید مبارزه ارائه دهد.

وی پایش مستمر سموم به کار برده شده در مبارزه با ملخ را ضروری دانست و افزود: مدیریت حفظ نباتات با همکاری مرکز تحقیقات علاوه بر تأثیرگذاری آفت‌کش روی ملخ، اثرات منفی سم شامل سوزندگی محصول، از بین بردن حشرات مفید را به صورت دقیق و جزئی بررسی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: اخبار مربوط به ملخ صرفاً از اداره روابط عمومی این سازمان دریافت شود.

پیشتر اعلام شد که ورود ملخ به استان فارس از بهمن ۹۷ از طریق استان های مجاور با خلیج فارس رخ داده است.