به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایسنا، علی اسدی درباره آثار مخرب مصرف دخانیات و مواد مخدر بر سلامت افراد، گفت: مصرف دخانیات و مواد مخدر و سایر موادی که در فرد ایجاد وابستگی میکند، دارای مضرات جسمی و روانی هستند، مضرات جسمی آنها به ریه، قلب، سیستم اعصاب و همچنین دستگاه تنفسی انسان آسیب وارد میکند، اما آثار روانی با پیدایش مشکلات رفتاری و اختلالات روانی فرد را تحتالشعاع قرار میدهد.

وی درباره آثار روانی مصرف مواد مخدر محرک خاطرنشان کرد: مواد محرک و آمفتامینها بیش از مواد دخانی به سلامت روان فرد آسیب میزنند، موادی مانند حشیش، شیشه، گل، هرویین و قرصهای نشاطآور که جزو مواد مخدر محرک محسوب میشوند، برخلاف این باور غلط که در ابتدا اعتیادآور نیست، به شدت بر ایجاد وابستگی رفتاری فرد تاثیرگذار است و باعث ایجاد بیماریهای اعصاب و روان میشود.

اسدی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر محرک دارای آثار روانی بلند مدت و کوتاه مدت است، تصریح کرد: کسانی که دائما در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار دارند، بیشتر از دیگران در معرض گرایش به اعتیاد هستند.  موقعیتهایی همانند کنکور، از دست دادن نزدیکان، شکستهای عاطفی، مالی، شغلی، تحصیلی و انتخاب همسر ممکن است در زندگی هر جوانی پیش آید که آنها را مستعد گرایش به سمت مصرف سیگار و مواد مخدر میکند.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درخصوص آثار روانی مصرف دخانیات بر سلامت روان، بیان کرد: افراد براساس یک باور اشتباه مبنی براینکه استعمال دخانیات به رفع استرس و تنش عصبی آنها کمک میکند، به مصرف آن روی میآورند، اما به صورت ناخودآگاه به سیگار و نیکوتین موجود در آن اعتیاد پیدا میکنند و همین وابستگی، به تدریج حس لذت را به اعتیاد سوق میدهد.  بنابراین باید توجه شود که مصرف دخانیات منجر به آرامش مطلق نمیشود.

وی ادامه داد: افرادی که به مصرف سیگار اعتیاد پیدا می کنند، بیشر از سایر افراد به مصرف مواد مخدر محرک تمایل نشان می دهند، دلیل آن نیز مقاوم شدن بدن به ماده اعتیادزای سیگار و کشش آنها برای کسب لذت و آرامش بیشتر است.

بنابر اعلام وبدا، اسدی با اشاره به اینکه راهکار رهایی از تنش عصبی و استرسها، سیگار و موادی از این قبیل نیست، خاطرنشان کرد: افراط در مصرف هر نوع مادهای، فارغ از مفید یا مضر بودن، سبب اعتیاد میشود.  بنابراین مردم برای رفع تنش و دغدغههای روانی خود نباید به دنبال راهکارهای موقتی مضر بروند؛  چراکه بعداز مدتی همین راهکارها، به ایجاد مشکل تازهای در زندگیشان مبدل میشود.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه مصرف کنندگان مواد دخانی در معرض ابتلا به افسردگی هستند، اظهار داشت: براساس برخی مطالعات، علت تاثیر سیگار در بروز افسردگی، نیکوتین موجود در آن است.  آزمایش‌ها تایید میکنند که نیکوتین موجود در سیگار مانند محرک عمل کرده و موجب آزاد شدن انتقال دهندههای عصبی در مغز میشود، مغز نیز به این ماده معتاد شده ونمیتواند بدون آن فعالیت طبیعی خود  را انجام دهد.

وی گفت: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پس از دود کردن آخرین نخ سیگار مقدار نیکوتین در بدن شروع به کاهش میکند و همین امر در فرد سیگاری موجب بروز اضطراب میشود که ارتباط بسیار نزدیکی با ابتلا به افسردگی دارد.  به این ترتیب تغییرات دائمی در سیستم اعصاب که از استعمال سیگار ناشی میشود به بروز افسردگی میانجامد که در طول زندگی با فرد سیگاری میماند و غلبه بر آن دشوار است.

اسدی تاکید کرد: مواجهه با مسائل و مشکلات مختلف در زندگی بار روانی به همراه دارد و ممکن است، روان فرد را به چالش بکشد.  بنابراین بهترین راهکار رفع اینگونه تنشها، مراجعه به مشاور و روانشناس است و باید تاکید کرد که مصرف دخانیات آرامش مقطعی و کوتاه مدت ایجاد میکند، کمااینکه آثار بلند مدت مخربی به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام