به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر راضیه شهاب گفت : در اواسط سال گذشته مهندس کرکه آبادی ، مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور در بازدیدی که از استان سمنان داشت ، خبرهای نویدبخشی در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری ها اعلام نمود.

دکترشهاب با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در سطح استان و کشور اظهار داشت : بهمن ماه سال گذشته از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری های کشور به وزارت کشور اعطاء شد و در همین راستا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام به ابلاغ دستورالعملی به معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ها نمود.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، شهرداری ها موظفند اطلاعات کلیه نیروهای خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، پیمانکاری و … را در سامانه ای که به منظور اجرای فرآیند مذکور فراهم شده، بارگزاری نمایند.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان عنوان کرد: به شهرداری ها تأکید شده در ورود اطلاعات کارکنان خصوصاً نیروهای شرکتی، پیمانکاری و نیروهایی که بدون رابطه مستقیم در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری مشغول به خدمت می باشند، کمال دقت را بعمل آورند تا تمامی این کارکنان خدوم از فرصت بوجود آمده بهره مند گردند.
وی در ادامه گفت : پس از تکمیل و صحت سنجی اطلاعات کارکنان توسط استانداری، ظرف دو هفته آینده مصاحبه ای تخصصی از کارکنان مشمول این دستورالعمل بر اساس مدارک تحصیلی آنان و در قالب آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سپس بر اساس نمره مصاحبه، مدرک تحصیلی و سوابق در شهرداری، امتیازی به هر داوطلب اختصاص می یابد که مبنای اولویت بندی به منظور تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین خواهد بود.
دکترشهاب توصیه کرد: با توجه به محدودیت در سهمیه اختصاصی به هر شهرداری لازم است داوطلبان ضمن ارائه بی کم و کاست مدارک خود، با آمادگی کامل در آزمون کتبی حاضر شوند.‌
دکترشهاب در پایان یادآور شد: در حال حاضر ساماندهی کارکنان قراردادی و شرکتی شهرداری های استان از مهم ترین برنامه های دفتر شهری و شوراهای استانداری بوده و این مهم بدون همدلی و همکاری شهرداران پر تلاش استان به سرانجام نخواهد رسید./حسین بابامحمدی