مدیر آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان از ابتدای ماه مبارک رمضان با هماهنگی مدیریت امور مساجد، آموزش نکات ایمنی را با اعزام نیروهای خود در مساجد و در بین نمازهای ظهر و عصر ارایه می کند.
 به گزارش ربیع به نقل از ایمنا شهاب رضایی اظهار کرد: نیروهای آموزشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ضمن بازدید از مساجد، موارد ایمنی را در مساجد گوشزد می کنند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.
وی تاکید کرد: در آستانه فرارسیدن لیالی قدر و نصب طاق نصرت ها در معابر، نیروهای آتش نشانی در نقاط و مبادی مهم شهر مستقر شود.
مدیر آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه کسانی که قرار است برای نصب پارچه های عزاداری و یا طاق نصرت اقدام کنند باید در این رابطه کارآمد و دارای تخصص باشند، گفت: گاهی گمان می شود با توجه به اینکه ساختار داربست ها موقت است رعایت مسایل ایمنی آنچنان اهمیت ندارد ، این در حالی است که عدم رعایت نکات ایمنی در سالهای گذشته باعث سقوط داربست ها و طاق نصرت ها بر روی خودروها شده است.
وی تصریح کرد: تعادل داربست باید مورد توجه قرار گیرد تا سنگینی چراغ های ریسه بندی شده ،پارچه ها و پلاکاردها بر روی داربست ها حادثه ساز نشود.
رضایی گفت: قراردادن ملیه حفاظتی بر روی داربست ها بسیار مهم است و باید به صورت زاویه دار نصب شود.
مدیر آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در پایان اظهارکرد: داشتن حداقل ۴ خروجی مناسب برای مساجد و تکایا الزامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.