عضو سابق تیم ملی تیروکمان جانبازان و معلولان و همسر زهرا نعمتی گفت: تنها هدف فدراسیون تیروکمان کسب سهمیه المپیک بود و دیگر بعد از آن برای حضور موفق زهرا نعمتی در المپیک برنامه‌ای نداشت. رهام شهابی پور با بیان این که هر چند زهرا نعمتی توانست سهمیه المپیک را کسب کند، اما شرایط برای او المپیکی نبود، اظهار کرد: با وجود این که بعد از بازی‌های آسیایی تایلند که زهرا نعمتی موفق به کسب سهمیه المپیک شد و قرار بر این بود که فدراسیون برنامه وسیعی را برای آماده سازی وی برای بازی‌های المپیک ریو داشته باشد، اما متاسفانه شرایط آن طوری که تصور می‌شد المپیکی نبود و فعالیت‌ها و برنامه‌ها با نظم و انضباط خوبی برای آماده سازی نعمتی صورت نگرفت. این طور به نظر می‌رسید که هدف فدراسیون تنها کسب سهمیه المپیک بود و دیگر برای خود المپیک برنامه خاصی نداشت. عضو سابق تیم ملی تیروکمان جانبازان و معلولان با انتقاد نسبت به عدم پرداخت پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی زهرا نعمتی توسط فدراسیون تیروکمان، خاطر نشان کرد: بعد از کسب سهمیه المپیک توسط زهرا نعمتی قرار بود که فدراسیون تیروکمان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به او پاداش بدهد که متاسفانه تا به امروز این مبلغ پرداخت نشده است و ما همچنان منتظر پرداخت این پاداش از سوی فدراسیون تیروکمان هستیم. وی همچنین در رابطه با حقوق دو میلیون تومانی نعمتی بعد از کسب سهمیه المپیک، افزود: تا پایان سال ۹۴ که زهرا نعمتی موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود این حقوق به حساب فدراسیون تیروکمان واریز شده بود که هیچ مبلغی به نعمتی پرداخت نشد و از فروردین سال ۹۵ که این حقوق مستقیماً به حساب وزارت ورزش و جوانان واریز شد، به زهرا نعمتی اختصاص پیدا کرد، ولی حقوق چند ماه قبل زهرا نعمتی هنوز به حساب او واریز نشده است.