به گزارش پایگاه خبری ربیع، کتاب شریف نهج البلاغه باارزشمندترین یادگار حضرت علی (ع) است که با نگاهی در آن درمی یابیم که این کتاب کلید حل مشکلات است و درس زندگی و سعادتمندی می‌دهد.

این کتاب مجموعه‌ای است از خطبه‌ها، نامه‌ها و جملات کوتاه امام علی (ع) که سید رضی آن را براساس ذوق ادبی خویش و با معیار قرار دادن بلاغت آنها گردآوری کرده است.

خطبه‌های سرشار از حکمت این کتاب اسلامی شاه کلید نجات انسان در این دنیای فانی است که با تأمل در بند بند آن می‌توان دریافت که چگونه مسیر انسانیت را طی کرد.

انسانی که در بند غفلت اسیر شده با کلمات قصار امیر المومنین می‌تواند رهایی پیدا کند و چه قدر می‌شود در این زمانه به آسانی از آن بهره گرفت و چه قدر جامعه تشنه معرفی و شناخت این کتاب باارزش است ولی متاسفانه در بین همه ما مورد بی مهری قرار گرفته و باوجودی اینکه در برخی از رشته‌های علوم انسانی درسی با عنوان نهج‌البلاغه تدریس می‌شود ولی در کتب درسی دانش آموزان به آن پرداخته نشده که لازم است به آن توجه جدی شود. چرا که هیچ کتابی مانند نهج البلاغه بصیرت و اگاهی نمی‌دهد.

خطبه‌های این کتاب در تبیین خداشناسی است و نامه‌ها که مخاطبان آن‌ها کارگزارن حکومتی، فرماندهان نظامی و ماموران مالیاتی است به مسائل حکومت داری می‌پردازد و راه و روش سیاسی حضرت علی (ع )را به خوبی نشان می‌دهد.

در اینجا به بخشی از فرازهای نهج ابلاغه اشاره می‌کنیم که با به کار گیری در زندگی می توانیم موفق شویم و همه فرازهای نهج البلاغه درس زندگی است.

حضرت علی (ع) در فرازی از این کتاب می‌فرمایند: دوستت را به اندازه دوست بدار. شاید روزی دشمن تو گردد و با دشمنت به اندازه دشمنی کن شاید روزی دوست تو گردد.

شاید برخی از ما تا کنون به این جمله حضرت علی (ع) در زندگی رسیده باشیم که تعادل در دوستی با دیگران به چه میزان اهمیت دارد.

یکی دیگر از فرازهای امیر المومنین که همه ما در تمام دوران زندگی با توجه نکردن به آن آسیب دیده‌ایم این است که از شتاب در کارها پیش از فرا رسیدن وقت آن‌ها، یا سستی و تنبلی به هنگام فراهم بودن امکان آن‌ها، یا سرسختی در انجام آن‌ها هنگامی که درست روشن نیستند یا سستی در انجام آن‌ها هنگامی که روشن و آشکارند بپرهیز.

تمام کلمات و فرازهای این کتاب شریف سرشار از حکمت‌های فراوانی است که با به کار بردن آن در زندگی می‌توانیم به موفقیت برسیم و به عنوان چراغ راه زندگی خویش از آن استفاده کنیم.

نجمه کریمیان