به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از  برنا، «یحیی کمالی پور»، نایب رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس، گفت: طرحی را به عنوان تعیین مدت معلوم برای دوره نمایندگی مجلس آماده کرده ایم.

وی افزود: براساس این طرح کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده بوده اند، ممنوع می شود، همانند ریاست جمهوری که دو دوره متوالی است. در این طرح، نمایندگی مجلس در سه دوره متوالی برای شرکت در انتخابات محدود خواهند شد که مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

گفتنی است، این طرح در حال بررسی است و امضا کنندگان این طرح کمالی پور، گودرزی، تابش، خامکانی، ناصری نژاد، کوسه غراوی، خادمی، درازهی، حمزه، رحیمی جهان آبادی، زرآبادی، مسعودی، سیاوشی، فاطمه سعیدی، یارمحمدی، ایران نژاد، نوروزی، تجری، آزادی خواه، شریفی، صفری، ربیعی فرادنبه، ذوالقدر، انارکی و فاطمه حسینی هستند.