به گزارش پایگاه خبری ربیع، سردارسید محمود میرفیضی با بیان اینکه
محدودیت‌های ویژه‌ی مرتبط با موج‌ سوم شیوع کرونا، فرصتی برای اثبات نوع‌دوستی
هموطنانمان در برهه‌ی حساس کنونی است، از تلاش همگانی برای قطع زنجیره‌ی انتقال
کرونا قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه مهار ویروس کشنده‌ی کرونا، نیازمند ازخودگذشتگی، انسجام و همبستگی
ملی است، تصریح کرد: مشارکت مردم از طریق انعکاس موارد نقض شیوه‌نامه‌های
بهداشتی، نقشی تعیین‌کننده در دفاع از سلامتی و حفظ جان هموطنانمان دارد.
فرمانده انتظامی استان قم گفت: اثبات توانمندی ایران و ایرانی برای مقابله با بیماری
همه‌گیر جهانی، یک نهضت ملی است که می‌تواند برگ زرینی را در تاریخ افتخارآفرین
ایران‌زمین رقم بزند.
سردار میرفیضی با بیان اینکه در وضعیت‌های خاص اجتماعی نظیر مشارکت همگانی در
پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، انسانیت، معنویت و اخلاق‌مداری بیش از هر زمان دیگری
متجلی می‌شود، افزود: احترام به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تجلی فهم،نوع‌دوستی، قانون‌مداری و اخلاق‌گرایی در جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه همه‌ی افراد جامعه از نقشی مؤثر در دفاع از نظام سلامت برخوردارند،
گفت: احترام به محدودیت‌های اعمال شده برای پیشگیری و مهار ویروس کرونا، نقطه‌ی
عطفی ارزشمند در جهت افزایش میزان مشارکت‌های اجتماعی است.
فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد: مقررات منع تردد ابلاغی، تصمیمی است که در نگاه
به آینده منافع جامعه را در پی خواهد داشت؛ حتی اگر در ظاهر با منافع اقتصادی کوتاه مدتمردم در تضاد باشد، نیروی انتظامی در راستای منافع مردم و تلاش برای حمایت از مدافعان
سلامت جامعه، ناگزیر از برخورد سلبی با افراد قانون‌گریزی است که هرگز برای سلامتی
هموطنان خود ارزشی قائل نیستند.
سردار میرفیضی با بیان اینکه نیروی انتظامی، مسئول قانونی مقابله با اشاعه‌ی ناامنی از
منظر بی‌توجهی به مقررات نظام سلامت جامعه است، تصریح کرد: امنیت و سلامت به
عنوان ۲ مؤلفه‌ی ارزشمند، هنگامی محقق خواهند شد که آحاد مردم نسبت به این مهم
احساس مسئولیت کنند.