ستاد برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، طرح اولیه نقشه گروه بندی شده نمایشگاه را برای رویت متقاضیان منتشر کرد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، در نقشه پیشنهادی نمایشگاه، «کسب و کار مرتبط، خبرگزاری ها و بخشی از رسانه های گروه آموزشی تخصصی» در شبستان یک، «روزنامه ها و بخش دیگری از رسانه های گروه آموزشی تخصصی» در شبستان دو، «موسسات مطبوعاتی، بخشی از رسانه های گروه آموزشی– تخصصی و روابط عمومی دستگاه ها» در شبستان سه، رسانه های گروه «دین و اندیشه و فرهنگی– هنری» در شبستان چهار و گروه رسانه ای «عمومی و خانواده، کودک و نوجوان در کنار رسانه های گروه استانی و منطقه ای» در شبستان پنج جانمایی شده اند. همچنین با توجه به استقبال رسانه ها از نمایشگاه امسال، گروه رسانه‌های سیاسی- اقتصادی در طبقه دوم شبستان جانمایی شده است.
بر این اساس، متقاضیان محترم با توجه به گروه بندی مشخص شده در روی نقشه، می توانند مکان احتمالی خود در نمایشگاه را مشاهده و برای جانمایی غرفه خود که اواسط هفته آینده و با اعلام قبلی انجام خواهد شد، اقدام کنند. بدیهی است جانمایی الکترونیک بدون دخالت ستاد برگزاری و مانند سال گذشته بر عهده متقاضیان است.
بنابر اعلام ستاد برگزاری، احتمال تغیرات جزیی در این نقشه وجود دارد. دایره های کوچک تعبیه شده روی نقشه به منزله ستون است که طبق ضوابط اعلامی، از هزینه غرفه هایی که ستون های سالن در آنها قرار می گیرد ۲ تا ۶ متر(بنابر متراژ ستون) کسر می شود. غرفه بندی ها بر اساس متراژهای مصوب ستاد برگزاری، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۹۶ متری روی نقشه مشخص شده است.
شایان ذکر است، متقاضیان حضور در نمایشگاه تا پایان روز یکشنبه دوم آبان ماه نسبت به ثبت درخواست برای صدور کارت غرفه داران و متصدیان هر غرفه فرصت دارند تا از طریق حساب کاربری خود در وبسایت نمایشگاه اقدام کنند.
متقاضیان محترم می توانند به ازای هر ۱۲ متر، نام دو نفر را(مسئول غرفه، متصدی) ثبت کنند. هم‌چنین رسانه ها تا پایان روز یکشنبه دوم آبان فرصت دارند، نسبت به ثبت درخواست برای برگزاری نشست‌های جانبی خود نیز اقدام کنند، تا کنون حدود ۲۰۰ نشست در وب‌سایت نمایشگاه ثبت شده است.۱۲۱۶۸/۱۳۵