به گزارش پایگاه خبری ربیع، برنامه پایش شب گذشته در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید که در بازار ایران کدام گروه عملکرد بهتری دارد ؟ ۱- کارگران ایرانی ۲- کارگران مهاجر

در پایان این نظرسنجی بیش از ۵۸ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند که عملکرد کارگران مهاجر از کارگران ایرانی بهتر است ، همچنین ۴۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعتقاد داشتند که عملکرد کارگران ایرانی بهتر است .

در بخش دیگری از این برنامه کارشناس برنامه ضمن ارائه تحلیلی در مورد وضعیت کارگران مهاجر گفت : در حال حاضر ۳ درصد از جمعیت ایران را کارگران مهاجر تشکیل داده اند . طبق آمارهای رسمی در سال ۹۵ حدود ۱ میلیون و ۶۵۴ هزار اتباع غیر ایرانی ساکن ایران بودند .

انتهای پیام/تسنیم