به گزارش پایگاه خبری ربیع، سید اکبر بنی طباء در رابطه با فشار پایین آب در برخی از مناطق اصفهان  گفت: در اصفهان نباید افت  شدید فشار آب وجود داشته باشد چراکه شبکه توزیع آب هوشمند است  افت  شدیدفشار زمانی صورت می گیرد  که پمپ غیرمجاز فعال شود   که پمپ، آب داخل شبکه را کشیده و درنتیجه، نه تنها بر کیفیت آب اثر گذاشته بلکه افت شدید فشارآب سایر مشترکین مجاور را به دنبال دارد .

وی بیان داشت: قرار دادن پمپ، پس از نصب کنتور اداره آب توسط مالکین غیرمجاز بوده و تخلف محسوب می‌شود چرا کهاین عمل به دلیل مکش آب موجود در شبکه ، موجب برهم خوردن فشار آبی که برای هر واحد تعیین‌شده ،می گردد .

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  با بیان اینکه  وجود مخزن استراتژیک و پمپ در منازل مسکونی به صورت مجاز ضروری بنظر می رسد خاطر نشان ساخت:با توجه به ظرفیت  محدود تامین سامانه آبرسانی در استان اصفهان برای اینکه  بهره مندی همه مشترکین در ساعات پیک مصرف آب فراهم گردد توصیه می شود مخزنی به ازای هر واحد ۲۵۰ لیترتعبیه و پس‌ازآن، پمپ استاندارد باقدرت پمپاژ مناسب نصب نمایند تا تأمین فشار آب مورد نیاز حاصل  شود.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به سیستم هوشمند شبکه توزیع اشاره کرد و تصریح نمود:  شرکت آب و فاضلاب اصفهان سیستم هوشمندی را طراحی و استقرار نموده تا بتواند آب را به صورت یکسان در شبکه توزیع کند و آب در تمامی شهرستان‌های اصفهان به صورت یکسان و عادلانه  توزیع شود.

سید اکبر بنی طباء گفت:  هم اکنون توزیع آب آشامیدنی بین مردم ۵۶ شهر استان بطور عادلانه انجام می شود.

وی افزود: اکنون نظام آبرسانی به ۵۶ شهر استان از طریق سامانه تله متری و مدیریت هوشمند فشار انجام می شود.
مدیر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلا ب استان اصفهان به سیستم تله متری در روند توزیع عادلانه پرداخت  ادامه داد: وجود زیرساخت تله متری باعث شده است تا بطور دقیق سهم آب در هر ساعت میان شهرها و نقاط مختلف هر شهر در شبانه روز به صورت عادلانه  توزیع و مدیریت شود.
بنی طباء با اعلام اینکه زیرساخت تله متری در شهر اصفهان و سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ایجاد شده است، تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای استان نیز سامانه تله متری وجود دارد، و از طریق سیستم تله متری ، تله کنترل و پایش فشار ، آب عادلانه میان مردم توزیع می شود.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  تصریح کرد: اقدامات اساسی در شبکه آب استان انجام شده است تا امروز بتوانیم با حداقل فشار از شرایط بحران عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ حدود ۱۷ مترمکعب بر ثانیه آب  ظرفیت طرح آبرسانی اصفهان بزرگ بوددر حالیکه  امروز این رقم به ۱۳ مترمکعب رسیده است. اما با اقدامات صورت گرفته همچنان آب با فشار یکسان میان مردم توزیع می شود