به گزارش پایگاه خبری ربیع، سایت BTS تلفن همراه در روستای قاسم آباد آران وبیدگل نصب و راه اندازی شد.

 رییس اداره مخابرات شهرستان آران وبیدگل گفت: برای نصب و راه اندازی این تجهیزات افزون برهفت میلیاردریال هزینه و با نصب تجهیزات تری جی نیز قابلیت استفاده ازاینترنت پرسرعت همراه اول فراهم شده است.

محموددهقانی افزود: این سایت علاوه برتامین پوشش تلفن همراه درروستای های قاسم آباد و یزدلان، پوشش جاده‌های منتهی به این روستاها را تأمین می‌کند.

 گفتنی است، شهرستان آران وبیدگل با ۴۰ هزارمشترک تلفن همراه اول و ۴۵ هزارمشترک تلفن ثابت درشمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده است.